Programma Inspiratiedag

Programma

Nikolaas Sintobin

Nikolaas Sintobin is de man achter websites als biddenonderweg.org, inalledingen.org en verderkijken.org. Hij schreef voor Bidden Onderweg het – in samenwerking met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap – uitgegeven boek ‘Psalmen met 21 gebedsmomenten’ (maart 2022). Rond deze uitgave is ook een serie podcasts gemaakt die nog steeds te beluisteren is. Deelnemers aan de Inspiratiedag krijgen aan het eind van de bijeenkomst een gratis exemplaar van het boek mee.  

Verrast door vreugde

In een wereld vol prikkels en afleiding is het uitdaging om de Blijde Boodschap bij onze tijdsgenoten te brengen. De persoonlijke ervaring is hierbij een bevoorrecht vertrekpunt. Ze kan vindplaats worden van God zelf. Nikolaas Sintobin stelt dat hierbij de vreugde het meest betrouwbare kompas is, in het bijzonder als ons biddende hart geënt is op de persoon van Jezus. Sintobin vertelt over zijn werk als internetpastor en over ‘onderscheiding der geesten’. Hij staat in de traditie van de Ignatiaanse spiritualiteit en spreekt als Jezuïet mensen aan uit diverse geloofstradities. Nikolaas Sintobin heeft bijzondere aandacht voor het evangeliseren in een geseculariseerde cultuur. Hiertoe werkt hij tools uit waarmee het Woord van God dankzij, veeleer dan ondanks, die cultuur toegankelijk wordt gemaakt. 

Tim Vreugdenhil

Tim Vreugdenhil is predikant (verbonden aan de Protestantse Kerk Amsterdam), ondernemer (verantwoordelijk voor de ontwikkeling van start-up CityKerk) en stand-up theoloog (met eigen programma’s en daarnaast in opdracht van bedrijven en organisaties). Eerder verschenen van zijn hand: Stand-up Theology (2018) en de Missionaire Trendrede (2020)  

Opener dan ooit

Na een periode van gedwongen afzondering is de samenleving weer open gegaan. Wordt alles weer ‘als vanouds’ of slaan we nieuwe richtingen in? Tim Vreugdenhil schreef een hoopvol, uitdagend boek waarin hij kerken oproept nieuwe kansen te grijpen en activiteiten te ontplooien. Tijdens de Inspiratiedag zal hij vertellen over de vijf velden waarop er voor kerken voldoende ontwikkelingspotentieel is: spiritualiteit, innovatie, inhoud, community en communicatie. Een spannende ontdekkingstocht met kritische vragen en wenkende perspectieven 

Anne-Mareike Schol-Wetter

Anne-Mareike Schol-Wetter is Bijbelwetenschapper en Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. Ze is inhoudelijk verantwoordelijk voor de website debijbel.nl en de app Mijn Bijbel en betrokken bij tal van uitgaven rond de Bijbel en Bijbelgebruik.  

De Bijbel open in Nederland en Vlaanderen: hoe staat het ervoor? 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft onderzoek gedaan naar het Bijbelgebruik in het Nederlandse taalgebied. Hoeveel mensen lezen nog de Bijbel, hoe vaak doen ze dat, en hoe beïnvloedt de Bijbel hun dagelijks leven? Wat voor groepen kun je hierin onderscheiden, en waaraan hebben de verschillende groepen behoefte op hun weg met de Bijbel? In haar presentatie praat Anne-Mareike ons bij over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en staat zij stil bij relevante leerpunten voor het NBG en kerken in Nederland en Vlaanderen.  

Matthijs de Jong

Matthijs de Jong is Bijbelwetenschapper en Hoofd Vertalen bij het NBG. Hij was projectleider vertaling NBV21. Eerder werkte hij mee als vertaler aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Hij schrijft over alles rond Bijbel en vertalen. Hij is gegrepen door taal en door de vraag hoe we de Bijbelse boodschap in woorden van vandaag kunnen vatten. Sinds maart 2022 werkt hij ook als bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  

De Bijbel open in de 21e eeuw

In oktober 2021 verscheen de NBV21 – omschreven als ‘de Bijbel voor de 21e eeuw’. Matthijs de Jong gaf leiding aan het vertaalteam dat de duizenden reacties en voorgestelde wijzigingen op de bestaande NBV-vertaling uit 2004 heeft gewogen en verwerkt. Hij vertelt wat de verbeterde editie van 2021 anders maakt en waarom dit juist voor de kerken het verschil maakt. Allereerst is de vertaling over de hele linie bijgewerkt en bijgestuurd tot een nauwkeuriger en betrouwbaarder versie in zijn soort. Maar bovendien zijn er in een aantal cruciale verzen nieuwe keuzes gemaakt die de tekst nog beter openen voor de lezer van vandaag. In zijn presentatie laat Matthijs met voorbeelden zien hoe de NBV21 de Bijbel opent voor lezers in de 21e eeuw.  

Dorina Nauta

Dorina Nauta spreekt, schrijft en adviseert over zinnig leven. Ze is bestuurskundige en theoloog en was eerder werkzaam voor MissieNederland en Tearfund. Ze is een enthousiaste voorvechter van gerechtigheid en een duurzame levensstijl als deel van Gods herstelplan met deze wereld. Met haar gezin en anderen brengt ze samen duurzaam leven in de praktijk bij de ontwikkeling van Kloosterhoeve de Beug.

Heel de wereld

Het evangelie is niet alleen belangrijk voor elk mens, maar het goede nieuws strekt zich ook uit naar de hele schepping. God laat het werk van zijn handen niet los en uit zijn Woord spreekt zijn liefde voor alles wat Hij gemaakt heeft. Wij hebben de aarde onder beheer gekregen, maar niet om haar uit te buiten of langzaam maar zeker te verwoesten, zelfs niet om over haar te heersen. Hoe kunnen wij meewerken aan het tot bloei brengen van de schepping? De Bijbel nodigt ons uit om in verbinding met de Schepper en alle schepselen te leven. Die roep wordt versterkt door de klimaatcrisis en jongeren die zich afvragen hoe het verder gaat met onze wereld. In deze workshop neemt Dorina deelnemers mee in Bijbelteksten over Gods kijk op de wereld. Kunnen wij ook zo van zijn schepping houden en de Bijbel meer gaan verstaan als goed nieuws voor heel het leven? Wat betekent het om groen te geloven? En wat is de rol van de kerk daarin? Ook voor als je niet zoveel met dit thema hebt! 

Felix Govers

Felix Govers (27) is medeoprichter en managing partner van het christelijke mediahuis Living Image. Vanuit de visie om zichtbaar te maken wie God is in deze wereld zetten zij initiatieven op om nieuwe media in te zetten voor de christelijke missie. Living Image is onder andere de initiatiefnemer van de jongeren community MOVE. Via sociale media als Instagram, TikTok, YouTube en Spotify bereikt MOVE maandelijks meer dan 200 duizend unieke accounts met inspirerende, geloofsopbouwende video’s. De gemiddelde leeftijd van de vaste volgens van MOVE is 24

Open voor nieuwe mogelijkheden

De ‘nieuwe’ media zijn voor jongeren allesbehalve nieuw. Sterker nog: ze kennen geen wereld zonder nieuwe media. Daar waar oudere generaties soms met wat aarzelingen en bedenkingen naar allerlei ontwikkelingen kijken, zijn jongeren vaak al geheel ondergedompeld in de virtuele wereld. Voor hen is het de normaalste zaak van de wereld dat je zowel een ‘offline’ als een ‘online’ leven hebt.  We kunnen daar iets van vinden, maar misschien is het beter om na te denken over de mogelijkheden die sociale media de kerk bieden zodat we goede kansen kunnen aangrijpen. In zijn bijdrage aan het middagprogramma zal Felix deelnemers meenemen in een praktische ontdekkingstocht langs nieuwe mogelijkheden van digitale en sociale media. De workshop zal je meer grip geven op deze soms overweldigende ontwikkelingen. Je gaat gegarandeerd een paar tips meenemen die je gaan helpen om de nieuwe mogelijkheden in te zetten voor onze christelijke missie.  

Maartien Hutter

Maartien Hutter is theoloog en pedagoog en werkt bij het NBG als Specialist Kind & Bijbel. Zij pleit voor gelijkwaardige geloofscommunicatie met kinderen in plaats van eenzijdige geloofsoverdracht en laat kinderen graag zelf de Bijbel en het geloof ontdekken zonder dat de uitkomst van tevoren vastligt.

Nooit meer een kleurplaat

In 2021 verscheen het boek ‘Nooit meer een kleurplaat’ – een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap met medewerking van Jong Protestant. Maartien Hutter schreef dit boek met Henk Kuidersma, beiden experts op het gebied van kindertheologie. De uitgave is bedoeld voor kinderwerkers, predikanten, leerkrachten, ouders en andere opvoeders. Maartien laat je deze middag kennismaken met kindertheologie als visie op geloofsopvoeding, en je doet inspiratie op om daar zelf mee aan de slag te gaan. Samen met kinderen de Bijbel en geloof ontdekken is een verrijkende ervaring voor kinderen én volwassenen. Ga enthousiast aan de slag met kinderen en ontdek wat de Bijbel vandaag kinderen én jou te zeggen heeft!