Hoofdinhoud

Bijbelvertaler Bun Na over 100 jaar Bijbel in Cambodja: ‘ik vond de God waarnaar ik op zoek was’ 

‘Willen jullie hier het evangelie brengen? Ik houd jullie niet tegen, maar je zult geen succes hebben.’ Dat zei de Franse gouverneur in 1923 tegen twee Amerikaanse zendelingen die in Cambodja de Bijbel gingen vertalen. 100 jaar later vierde Cambodja een groots eeuwfeest met de Bijbel. Bun Na was erbij.

‘Indrukwekkend’, vond Na het eeuwfeest. Na is projectleider van de Studiebijbel in het Khmer, waar het Cambodjaans Bijbelgenootschap aan werkt. ‘We vierden het feest op 27 en 28 januari. We waren daar met 30.000 christenen bij elkaar. Nog nooit eerder was zo’n groot christelijk evenement in ons land gehouden. Zelfs de premier en de minister van godsdienst brachten een bezoek aan de plechtigheid. Op Facebook vind je een impressie.’ 

Nooit eerder zoveel vreugde

Ook Bun Na werd geboren in een boeddhistisch gezin. Hoe leerde hij dan de Bijbel kennen? ‘In 2001 ging ik mijn tante in Phnom Penh wonen. Zij was christen. Dankzij haar steun kon ik bij New Life Fellowship Engels studeren. Zij en mijn docenten vertelden me over Jezus, over vergeving van zonden, liefde, genade en barmhartigheid. Ik had nog nooit eerder zoveel vreugde gevoeld! Ik begreep dat Jezus de enige echte God is, de God waarnaar ik op zoek was geweest. Na mijn bekering ging ik de Bijbel lezen om meer over Jezus en God te leren. Jezus stierf en verrees om iedereen te redden — ook mij. Hij is mijn herder en helper, die mij nooit verlaat. Ik probeer te leven zoals Jezus zegt in Matteüs 22:34-40: God liefhebben met heel mijn hart en ziel en al mijn krachten, en anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.’ 

Mensen veranderen

Na dacht vroeger dat een goede Cambodjaan boeddhist moet zijn. ‘Daar denk ik nu anders over. Je kunt minstens een even goede Cambodjaan zijn als je christen bent. Het christelijk geloof verandert mensen. Ze vertellen dat ze vredelievender worden, dat ze genezen zijn van een ziekte, of dat ze net als ik ontdekken wie God is. Ze zijn barmhartig en geduldig, staan positief in het leven en behandelen anderen met respect. Als boeddhist bezochten ze af en toe een pagode voor een plechtigheid, nu ze christen zijn komen ze wekelijks in de kerk, bidden ze dagelijks en merken ze dat God in hen aan het werk is.’   

Opbouwwerk

Momenteel is bijna 3% van de 17 miljoen Cambodjanen christen. Hun aantal groeit snel in dit boeddhistische land. Ook al groeit het aantal christenen, Na ziet dat er veel opbouwwerk te doen is. ‘Het christendom brengt morele waarden met zich mee, zoals eerlijkheid, compassie, gelijkwaardigheid, vergevingsgezindheid en sociale gerechtigheid. Dat is goed voor de samenleving: het helpt tegen armoede en discriminatie. Maar nog lang niet overal is het evangelie bekend.’ 

Volgens Na kan de kerk in Cambodja groeien als voorgangers een verdieping doormaken, geestelijk, intellectueel en in karakter. ‘Voorgangers hebben meer Bijbelkennis en theologische bagage nodig. En ze moeten op de vraag “waarom heeft dit boeddhistische land het christendom nodig?” een antwoord hebben,’ zegt Na. Hij verwijst naar 1 Petrus 3:15-16: Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan bereid u te verantwoorden, en doe dat dan zachtmoedig en met respect.  

Het vertaalwerk dat in 1923 begonnen was, had succes. Het Nieuwe Testament was in 1936 klaar en de complete Bijbel in 1954. Maar helaas is er nog maar weinig andere christelijke literatuur in het Khmer beschikbaar. Daarom steunt het NBG het Cambodjaans Bijbelgenootschap bij de samenstelling van een Khmer studiebijbel. Bun Na: ‘Ik kan niet wachten tot die klaar is. Uitleg bij de Bijbeltekst kan de ogen van voorgangers openen. En zo kunnen levens van gelovigen veranderen onder invloed van de Bijbel.’

Interview en tekst: Peter Siebe. Hij raadpleegde een artikel over de kerk in Cambodja. 

Impactverhaal

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!