Hoofdinhoud

‘Er is veel potentieel voor de Bijbel in Vlaanderen’ 

'Ik ben blij met het nieuwe logo en met het streepje onder de B’, zegt Marian Knetemann, die na 3 jaar afscheid nam van het NBG. Haar collega Arne Willems heeft per 1 januari haar taken overgenomen en is nu Regiomanager Vlaanderen.

Hoewel het NBG er principieel voor kiest dat alle medewerkers voor Nederland én Vlaanderen werken, vraagt de specifieke context van Vlaanderen om een ‘vertegenwoordiger’ Vlaanderen. Dit betekent dat Arne het kostbare netwerk in Vlaanderen goede aandacht geeft en contacten onderhoudt die van belang zijn voor het uitvoeren van de missie in Vlaanderen.  

Arne onthult dat hij – als hij behoefte heeft aan rust – graag naar vespers gaat, het liefst in de abdij van Averbode. ‘Daar kun je in het koor zitten tussen de zingende paters. Prachtig. Een van de mooiste ervaringen had ik daar tijdens een ochtendgebed in april, toen onder het zingen het licht door de glasramen binnen kwam vallen. Het maakte een enorme indruk, het was een soort mystieke ervaring.’ 

Vlaamse subtiliteit  

Marian blikt terug: ‘Sinds maart 2021 zijn we het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dat vond ik een belangrijk moment. Gelukkig staat in het nieuwe logo de B van Bijbel centraal. Daar draait het immers om bij het samengaan van NBG en VBG. Het allitereert ook mooi met de B van België, haha! En het sluit aan bij de praktijk: we worden meestal “het Bijbelgenootschap” genoemd.’  

Marian vindt het belangrijk dat het NBG aandacht blijft geven aan het eigene en het andere van Vlaanderen ten opzichte van Nederland. ‘Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat tweede Kerstdag, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag in Vlaanderen onbekend zijn. En dat Jezus’ geboorte hier vooral op Kerstavond gevierd wordt.’ En, over het cultuurverschil tussen de Hollandse directheid en de Vlaamse subtiliteit: ‘Daar zit gevoeligheid waar je rekening mee moet houden. Een soort “fluwelen directheid” kan dan goed werken.’ 

Potentieel 

Wie Marian kent, weet dat zij gedreven, energiek en voortvarend is. ‘Ik zie veel potentieel in Vlaanderen. Er is veel goodwill voor de Bijbel en voor wie met de Bijbel werkt. En ik zie nieuwsgierigheid onder de Vlamingen. Neem de psychiater Dirk De Wachter, die in interviews geseculariseerde uitspraken doet maar intussen wel sympathie heeft voor de teksten en waarden uit de Bijbel. Er is grote behoefte aan spiritualiteit. De Wachter heeft weleens gezegd: “Met je levensvragen kun je beter naar meneer pastoor dan naar de psychiater. En die heeft geen wachtlijst”.’  

Arne onderhoudt nu de Vlaamse relaties en is het gezicht van het NBG in Vlaanderen. Marian: ‘Niet iedereen pakt gemakkelijk de telefoon om een nieuw contact aan te gaan. Arne wel en dat gaat hem voortreffelijk af.’ Arne bouwde goede contacten op met de Vlaamse media en ook met bijvoorbeeld het Bijbelse belevingscentrum Biblia in Brugge. Arne: ‘Met de NBV21 drongen we door in de mainstream media. Heel waardevol.’ 

Godsdienstonderwijs

Arne werkt ook aan contacten met het onderwijs, bijvoorbeeld met Thomas en het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO). ‘Mijn droom is dat de schooldeuren opengaan en dat leraren de Bijbel gebruiken, bijvoorbeeld online via debijbel.be en de app Mijn Bijbel, of met Rondje Bijbel. We hebben zoveel te bieden! We doen veel meer doen dan vertalen: we steunen buitenlandwerk, maken kindermateriaal en stellen de Bijbel online beschikbaar. Ik hoop dat we workshops, seminars of nascholingen gaan ontwikkelen voor leerkrachten godsdienstonderwijs. Veel Vlamingen hebben een bepaalde affiniteit en vertrouwdheid met de Bijbel. Uit ons onderzoek Bijbelgebruik in 2022 bleek dat 60% van de Vlamingen zich christelijk noemt. Dat zit in de Vlaamse taal en cultuur, daar moeten we op inspelen. Veel jonge Vlamingen hebben zowel een warm als een ongemakkelijk gevoel bij het christelijk geloof. Ik hoop dat geloof uit de taboesfeer komt. Veel Vlamingen zijn “ietsisten”. Zichtbaarheid van het NBG, bijvoorbeeld in de sociale media, kan zoekende Vlamingen helpen.’   

Actief Katholiek

Arne werd actief katholiek door twee ervaringen. ‘De eerste ervaring kwam tijdens mijn lerarenstage op Aruba. Ik bracht in de godsdienstles de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan naar de 21e-eeuw met een filmpje van een sociaal experiment uit New York. Dat kwam over. De kinderen en ikzelf merkten dat we ons net zo gedragen als de priester en de leviet uit die gelijkenis.’ De tweede ervaring kwam kort daarna: ‘Een docent stuurde me naar de Loodsen vzw in Antwerpen, een organisatie die arme mensen, asielzoekers en mensen zonder papieren helpt. De overheid trekt zich niets van hen aan, de kerk wel. Ik werkte er met mensen die hun geloof handen en voeten geven. Dat heeft mijn geloof enorm gevoed.’ 

Arnes favoriete tekst is Jesaja 43:2: ‘Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. ’ Arne: ‘Toen ik die tekst tegenkwam, raakte die me enorm. Hoe alleen je je misschien ook voelt, je bént niet alleen. Uit die tekst haal ik veel kracht. Dat wil ik ook uitdragen naar de Vlaamse gelovigen: hoewel het soms wel zo kan voelen, sta je niet alleen in je geloofservaring.’ 

Interview en tekst: Peter Siebe 

Impactverhaal

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!