Webinars voor theologen

Voor theologen en voorgangers organiseren we webinars over verschillende Bijbelgedeelten. We lichten vertaalkeuzes toe en gaan in op de betekenis van de teksten. Zo bieden we handvatten voor de preek en/of kringwerk.

In 2023 breiden we deze service voor voorgangers en theologen uit. Hieronder staat ons jaarprogramma. Door je te abonneren op onze nieuwsbrief hoef je niets te missen.

Webinarserie ‘Job en het lijden’

Tussen 24 april en 22 mei bieden we een serie webinars over Job en het lijden. We kijken naar de thematiek van het boek Job, enkele cruciale passages, en naar de figuur Job in de joodse en christelijke traditie. Daarnaast gaat het over het lijden als Bijbels thema en trekken we de lijn door naar lijden als actueel thema van vandaag.  

De webinars worden verzorgd door prof. dr. Matthijs de Jong en drs. Cor Hoogerwerf van het NBG, met medewerking van dr. Hanneke van Loon (Tilburg University) en prof. dr. Katya Tolstoj (Vrije Universiteit Amsterdam)

De webinars worden gehouden op maandagochtend van 10-11 uur.

24 april: Job en het lijden: thematische verkenning

1 mei: Job en zijn vrienden

8 mei: Job en God

15 mei: Job en extreem lijden als actueel thema

22 mei: De lijn van de lijdende Job naar het Nieuwe Testament

Daniel Raus - Job

Webinarserie ‘Gebondenheid en bevrijding: slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief’

Tussen 23 oktober en 20 november bieden we een serie webinars over slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief. De aanleiding is 2023 als herdenkingsjaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Daarnaast biedt deze serie een vervolg op de serie ‘groene exegese’ van najaar 2022.    

Webinars op maandag 23 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november, 10.00-11.00 uur.   

Opgeven kan vanaf begin september.

Kerstwebinar

We sluiten het jaar af met een webinar ter voorbereiding op kerst, waarin we de rol van Maria in het evangelie volgens Lucas belichten.  

Opgeven kan vanaf begin november.  

Webinar Kerst