Webinars voor theologen

Voor theologen en voorgangers organiseren we webinars over verschillende Bijbelgedeelten. We lichten vertaalkeuzes toe en gaan in op de betekenis van de teksten. Zo bieden we handvatten voor de preek en/of kringwerk.

Veertigdagentijd: Feest van Bevrijding

Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Mirjam van der Vorm verzorgden twee webinars over Exodus 12 en Lucas 22:7-20. Deze hoofdstukken sluiten aan bij het kinderproject en bij het oecumenisch leesrooster van Pasen 2022. Kijk hier de webinars terug of download de vertaalaantekeningen.

Webinar Kerst

Inspiratie voor Advent en Kerst

In de periode voor Kerst hebben we twee webinars aangeboden over het Lied van Zacharias uit Lucas 1:67-79 en over het kerstevangelie uit Lucas 2:1-21. Kijk hier de webinars terug of download de vertaalaantekeningen.