Hoe groen is de Bijbel?

Webinars: Kennismaken met groene exegese

Vertaalaantekeningen bij de webinarserie

Webinar 1: Maandag 17 oktober – De mens als beeld van God’ – een ramp voor de aarde?  

Matthijs de Jong (NBG) en Cor Hoogerwerf (NBG) 

Genesis 1:26-28 typeert de mens als ‘beeld van God’, die als opdracht heeft om te heersen over de aarde en het dierenrijk. Is dit een kwalijke tekst die uitbuiting van de aarde legitimeert? Of vraagt heersen juist om zorg voor de aarde? Het webinar laat zien hoe de Bijbel het ‘heersen’ nader invult, en wat we daaruit voor vandaag kunnen leren.

Kijk het webinar terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Webinar 2: Maandag 24 oktober: De wake-upcall van de profeten  

Paul Schenderling (Stichting Genoeg om te leven) en Matthijs de Jong (NBG) 

De profeten van Israël laten zien dat er achter de zichtbare crisis (ecologisch, economisch, politiek) een dieperliggende morele en religieuze crisis schuilgaat. Ze stellen het onrecht van hun tijd scherp aan de kaak en wijzen op de dreigende consequenties. Zo willen ze de mensen wakker schudden. Het webinar belicht een aantal profetische teksten in hun tijd en laat zien hoe de profetische stem ook voor vandaag een boodschap heeft.     

Kijk het webinar terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Webinar 3: Maandag 31 oktober: De eigen stem van de schepping in de Psalmen  

Trees van Montfoort (auteur van: Groene Theologie) en Matthijs de Jong (NBG) 

De Psalmen laten zien hoe de natuur als schepping direct in relatie staat met God. Dit webinar verkent Israëls ‘natuurbeleving’ aan de hand van psalmteksten en afbeeldingen uit de bijbelse tijd. Dieper inzicht in hoe de Bijbel spreekt over de natuur helpt ons om de vanzelfsprekende ‘mens-centrale-kijk’ op het leven kritisch te bevragen. We kunnen hierin veel leren van de Psalmen.  

Kijk het webinar terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Webinar 4: Maandag 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?Apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring  

Cor Hoogerwerf (NBG) en Matthijs de Jong (NBG) 

Er bestaan christenen die zich met een beroep op teksten uit 2 Petrus en Openbaring niet bekommeren om klimaat en milieu. Inderdaad lijkt de aarde volgens deze teksten te vergaan, wat op z’n best niet motiverend is om goed met de schepping om te gaan. Dit webinar belicht deze teksten in hun eigen historische en literaire context en zoekt naar een verantwoorde manier om de apocalyptische beelden te begrijpen. 

Kijk het webinar terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Webinar 5: Maandag 14 november: De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22  

Cor Hoogerwerf (NBG) en Matthijs de Jong (NBG)  

In de christelijke Bijbeluitleg is er vaak veel aandacht voor de redding van de (individuele) mens. Een onderbelicht aspect van het Nieuwe Testament is de aandacht voor de redding van de hele schepping. Kroongetuige hiervan is Romeinen 8:19-22, een diepzinnige en rijke tekst die in dit webinar centraal staat. 

Kijk het webinar terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.