Hoofdinhoud

Bijbelvertaalblad: ‘Onschuldig leed vraagt om protest’

Onder deze titel beschrijven Matthijs de Jong en Klaas Spronk in de vandaag verschenen editie van Met Andere Woorden de verbeelding van Job door de eeuwen heen – naar aanleiding van de nieuwe vertaling van Jobs slotwoord. Theoloog des Vaderlands Katja Tolstoj pleit voor ‘theologie van de verbijstering’.

In de NBV21 herroept Job in hoofdstuk 42:6 zijn woorden niet, maar vindt hij troost voor zijn moeitevol bestaan. Volgens De Jong geeft deze nieuwe vertaling eindelijk zicht op de Job uit de Hebreeuwse Bijbel. ‘De Job die God tot de orde roept’, aldus De Jong. ‘Dat kan niet. En toch moet het, vanuit Job gezien – want het is vanuit zijn ervaring, zijn lijden en zijn diepste overtuiging de enig overgebleven manier om zijn vertrouwen in God uit te spreken. Protest als het ultieme gebed. Eeuwenlang haalden theologen en vertalers de angel uit Jobs felle betoog, óf ze wezen Jobs protest af als godslasterlijk. Pas recent kwam er ruimte voor Jobs protest als een integer en zelfs noodzakelijk geluid.’ Uit het artikel van De Jong en Spronk over de verbeelding van Job blijkt dat kunstenaars zich vaak vrijer opstelden dan theologen.

Theologie van verbijstering

Dit nummer van Met Andere Woorden staat in het teken van Job en het lijden. Katja Tolstoj, hoogleraar aan de VU, doordenkt in haar bijdrage de theologie vanuit de confrontatie met extreme ontmenselijking. ‘Dat vraagt van me om individueel lijden onder ogen te zien voordat ik kan claimen dat Christus ‘het’ lijden kan verzoenen’, aldus Tolstoj. ‘Te snel verwijzen naar verlossing in Christus ondermijnt de betrouwbaarheid van mijn antwoord; het doet denken aan een happy end in een Hollywoodfilm. Ik pleit voor een theologie die begint met verbijstering.’

Webinars over Job en het lijden

Ad van Nieuwpoort en Paul Visser schrijven over het gebruik van Job in het pastoraat. Dit MAW-nummer is de opmaat naar vijf webinars van het Bijbelgenootschap over ‘Job en het lijden’ voor voorgangers en theologen. De serie begint op 24 april en loopt tot 22 mei. Aanmelding (gratis) is nog mogelijk.  

Afbeelding: De beproevingen van Job, geschilderd door Jan Mandijn. Afbeelding uit dit nummer van MAW.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!