Hoofdinhoud

Webinarserie voor voorgangers over Job en het lijden  

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 24 april en 22 mei vijf verdiepende webinars voor voorgangers en theologen over Job en het lijden. De webinars worden gegeven door Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf, met medewerking van oudtestamentica Hanneke van Loon (Tilburg University) en Theoloog des Vaderlands Katja Tolstoj (Vrije Universiteit).

‘We kijken naar de thematiek van het boek Job en verkennen hoe Job in de joodse en christelijke traditie figureert’, aldus De Jong. ‘Ook krijgen de deelnemers zicht op lijden als Bijbels thema en handvatten om dit te verbinden met de situatie van vandaag.’ 

Het NBG begon twee jaar geleden met interactieve webinars voor voorgangers en andere theologen. Ze trekken veel belangstelling. De Jong: ‘De webinars voorzien in een behoefte. En we merken dat de deelnemers – afkomstig uit allerlei verschillende kerken – het verrijkend vinden om samen intensief met de Bijbel bezig te zijn.’ 

Had Job gelijk? 

Het boek Job met zijn klachten, emotie en drama is in veel opzichten herkenbaar voor moderne mensen, volgens De Jong. ‘Maar op onderdelen is het boek moeilijk te vatten. Vandaar dat we in de webinarserie ruimte maken voor exegese en verdieping, gekoppeld aan vragen van vandaag. Deelnemers maken grondig kennis met het boek Job en met het thema lijden. We zoomen in op Job en zijn vrienden. Is wat zij zeggen onzin of ligt het niet zo zwart-wit? Ook zoomen we in op God en Job. Welke boodschap houdt God voor aan Job? En hoe komt Job eruit: gebukt of getroost? Daarna trekken we lijnen door, van Job naar het Nieuwe Testament en naar vandaag. Wat is geloofwaardige theologie in situaties van extreem lijden en welke lessen kunnen wij leren van Job?’ 

Programma, tijdstip en aanmelding 

Op het programma staan de volgende onderwerpen: 

24 april: Job en het lijden, een thematische verkenning  

1 mei: Job en zijn vrienden 

8 mei: Job en God 

15 mei: Job en extreem lijden als actueel thema  

22 mei: De lijn van de lijdende Job naar het Nieuwe Testament  

De webinars zijn kosteloos te volgen en duren van 10.00–11.00 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden via: bijbelgenootschap.nl/webinars

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!