Hoofdinhoud

Bijbelvertaalblad verkent ‘groen Bijbellezen’

Niet de mens maar de sabbat, de zevende dag, is ‘de kroon op de schepping’ in het verhaal uit Genesis 1. De bekende ‘heerserstekst’ uit vers 26-28 is geen vrijbrief voor de mens om met de aarde te doen wat hij wil. Dat schrijft hoofdredacteur Matthijs de Jong na grondig onderzoek naar de betekenis van deze tekst in het gisteren verschenen Bijbelvertaalblad Met Andere Woorden.

In zijn artikel concludeert de Jong dat de zevende dag uit Genesis 2:1-3 de sleutel is tot het scheppingsverhaal. Hij laat zien dat het scheppingsverhaal ingaat tegen de ideologie van grote koninkrijken in Mesopotamië en Egypte. Daar gold het koningschap als fundament van orde. ‘De koning had goddelijke macht. Hij moet namens de godheid de orde bewaken. Genesis plaatst hier een compleet andere overtuiging tegenover: niet het koningschap, maar de zevende dag zorgt voor orde op aarde. De sabbatsorde. Hoe die eruitziet, wordt uitgewerkt in de boeken Exodus en Leviticus. Die orde is heilzaam voor mens én land’, aldus de Jong. ‘Het is een grote fout om Genesis 2:1-3 te negeren bij de uitleg van Genesis 1. Dat kan leiden tot een “heersen zonder sabbat” met fatale gevolgen.’ 

Groene exegese 

Met Andere Woorden (MAW), een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, is deze keer gewijd aan ‘groene exegese’. De Jong: ‘De Bijbel heeft meer te zeggen over biodiversiteit en klimaat dan vaak wordt gedacht. De klimaatcrisis bijvoorbeeld stelt ons voor morele en spirituele vragen die ook in de Bijbel aan de orde komen. En Bijbelse beelden over de aarde als schepping en aanwijzingen over de omgang met het land kunnen bruikbare nieuwe inzichten aanreiken voor nu.’  

Het blad opent met een terreinverkenning door Eva van Urk. Zij concludeert: ‘De overheersende instrumentele visie op de schepping staat haaks op het Bijbelse gegeven dat alle schepselen bestaan tot eer van God.’ Verder staan in MAW een artikel van Wim de Bruin over de actualiteit van Micha 6, een interview met Bijbelvertaler en natuurbeschermer Stephen Pattemore, en columns van Jan Boersema, Sam Janse en Trees van Montfoort. 

Bijbel en duurzaamheid 

Dit nummer van MAW is de opmaat naar de vijfdelige webinarserie over groene exegese voor voorgangers en theologen, die op 17 oktober begint. De deelnemers krijgen ook handvatten om groene thema’s in hun kerkgemeenschap op te pakken. Daarvoor is tegen verzendkosten een inspirerend boekje te bestellen: ‘Bijbel en duurzaamheid’.

Foto: Landbouwterrassen in Samaria. Deze terrassen voor olijfbomen en wijngaarden werden millennia lang onderhouden door families en dorpen en zijn vooral nog te zien rond Hebron en in Samaria. (Afbeelding uit dit nummer van MAW. Foto © Jürgen Zangenberg.) 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!