Hoofdinhoud

NBG: 2022 was jaar met twee gezichten 

2022 was voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) ‘een jaar met twee gezichten’, schrijven bestuursvoorzitter Karin van den Broeke en directeur Rieuwerd Buitenwerf in het jaarverslag. Ondanks de inflatie en de oorlog in Oekraïne groeide het bereik en werden de banden met de migrantenkerken aangehaald.

In Oekraïne en de omliggende landen hielpen Bijbelgenootschappen waaronder het NBG gevluchte Oekraïners aan Bijbels en kinderbijbels. In Nederland en Vlaanderen stelde het NBG Oekraïense Bijbels en programma’s van kindernevendienstmethode Bijbel Basics beschikbaar. ‘De Bijbel spreekt, juist ook in de moeilijkste situaties’, constateert het jaarverslag. 

Bijbelgebruik en relatie met migrantenkerken

Het Bijbelgebruik in Nederland en Vlaanderen bleef – blijkens NBG-onderzoek in 2022 – in de afgelopen vijf jaar op peil. En de grote belangstelling voor de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap laat volgens het jaarverslag zien ‘hoe relevant de inhoud voor moderne Bijbellezers is’. Het NBG bezocht in 2022 meer migranten- en internationale kerken dan in 2021. Circa 140 van hun voorgangers en kinderwerkers volgden de webinars, presentaties en trainingen die het NBG aanbood. 

Groeiend digitaal gebruik

In 2022 openden bijna 1,4 miljoen lezers de Bijbel digitaal via de Bijbelwebsite of de NBG-app Mijn Bijbel, een groei van 8% ten opzichte van 2021. Het aantal appgebruikers steeg van 146.000 naar 176.000. Bijbel Basics genoot opnieuw meer belangstelling: het aantal unieke downloads groeide van 112.845 in 2021 naar 135.697. 

Vooral in Vlaanderen was een opvallend sterke groei te zien in het digitale Bijbelgebruik. Het aantal gebruikers op debijbel.be groeide met ruim 22% van 87.000 tot 106.500 en het aantal appgebruikers met 42% tot 10.000. Het aantal Vlaamse Bijbel Basics-downloads nam toe met 13% tot 14.500.  

Steun en internationaal Bijbelwerk

De financiële steun uit de achterban bleef wat achter bij het goede jaar 2021. De inflatie had ‘invloed op wat mensen kunnen geven’, schrijft het NBG.  

Het NBG droeg in 2022 internationaal bij aan 32 vertaalprojecten – onder meer in China, de Filippijnen, Ghana, Guyana, Indonesië en Suriname –, aan 27 verspreidingsprojecten, onder andere in Brazilië, de Golfstaten en de Nederlandse Antillen, en aan projecten voor kinderen in 28 landen waaronder Honduras. 

Foto: Jaarverslag 2022, met Jelisa Aguilar uit Honduras en haar moeder. Zij kreeg een Spaanse Samenleesbijbel 100 Stappen. 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!