Hoofdinhoud

Opening Bijbels Belevingscentrum BIBLIA

Op 6 oktober werd het Bijbels Belevingscentrum BIBLIA, in het hart van Brugge, officieel geopend. ‘Uit het onderzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bleek dat de Bijbel voor veel Vlamingen een gesloten boek blijft. Het is onze taak als christenen om daar verandering in te brengen. Dit nieuwe belevingscentrum wil daartoe bijdragen,’ aldus Emmanuel Wybo, kersverse directeur van de Brugse Bijbeldienst en het Bijbelse Belevingscentrum.

De Brugse bisschop Lode Aerts las tijdens de opening een passage uit het Lucasevangelie in de NBV21. De geboorte van het nieuwe Bijbelse Belevingscentrum BIBLIA was de kroon op het werk van Jean Bastiaens, aftredend directeur van de Bijbeldienst en het voormalige Bijbelhuis in de abdij van Zevenkerken. Bastiaens: ‘Dit huis neemt de bezoeker mee op weg met de Bijbel. Er is ook aandacht en ruimte voor de gemeenschappelijke wortels van de joods-christelijke traditie.’ 

Grote publiek 

Met de opening van dit nieuwe belevingscentrum, in het hartje van Brugge, speelt de Bijbeldienst in op het grote toeristische potentieel van de stad. De locatie van BIBLIA – de idyllische site van het Brugse Grootseminarie – maakt het plaatje compleet. De bezoekers ontdekken de ‘wereld van de Bijbel’ met een Nederlandstalige audiogids, die vanaf 2023 ook in het Engels en het Frans beschikbaar is. Met een confronterend, doch inspirerend animatiefilmpje en vele toegankelijke illustraties van de hand van Klaas Verplancke wil BIBLIA aansluiten bij de noden van jong en oud, van christenen en niet- of andersgelovigen. Emmanuel Wybo: ‘We willen een moderne toets brengen, maar met veel respect voor de historische context.’ 

Nauwe band 

Tijdens de opening van BIBLIA kwam de relatie tussen het NBG en de Bijbeldienst meermaals naar voren. In BIBLIA zijn dan ook Bijbelteksten uit NBG-vertalingen te vinden. Dries de Bakker, specialist Bijbelgebruik bij het NBG, was een van degenen die de Bijbelteksten insprak die via de audiogids te beluisteren zijn.  

NBG-medewerker Arne Willems: ‘Er is al jarenlang een sterke band tussen het NBG en de Brugse Bijbeldienst. Jean Bastiaens werkte mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling, was jarenlang voorzitter van de Vlaamse Adviesraad van het NBG en speelde een grote rol in de lancering van de NBV21 in de Mechelse Begijnhofkerk in oktober 2021. Daar nam monseigneur Aerts officieel een exemplaar van deze vertaling in ontvangst. Met Emmanuel Wybo heeft de Bijbeldienst een zeer capabele opvolger in de rangen. Als NBG kijken we uit naar een goede samenwerking, met als gemeenschappelijk doel om de soms ‘gesloten’ Bijbel open te laten gaan voor alle Vlamingen.’ 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!