Hoofdinhoud

Stoutjesdijk: meer ‘slaaf’, minder ‘dienaar’ in de Bijbel 

Moeten we het Hebreeuwse woord ‘ebed vertalen als ‘slaaf’ of ‘dienaar’? Onderzoeker Martijn Stoutjesdijk laat in de vandaag verschenen editie van Met Andere Woorden zien dat deze vraag eeuwenoud is. Hij pleit ervoor om vaker met ‘slaaf’ te vertalen. En Heleen Zorgdrager belicht in dit nummer de ‘Ethiopië-theologie’.

Dit nummer van vertaalvakblad Met Andere Woorden (MAW) staat in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Maar er is ook aandacht voor een verwant thema: de omgang met de aarde. Sam Janse deed research naar Psalm 37, waarin ‘het land’ centraal staat. Janse betoogt dat ‘land’ hier niet duidt op het land Israël, maar op de ‘familiegrond’. Het artikel van onderzoeker Martijn Stoutjesdijk gaat verder in op dit thema.

Zwarte ‘Ethiopië-theologie’ uit Paramaribo

Heleen Zorgdrager, hoogleraar aan de PThU en betrokken bij het NWO-slavernijonderzoek, beschrijft in haar bijdrage een vroege voorloper van Martin Luther King: de zwarte baptist Carel Paulus Rier. Hij organiseerde in 1904 de eerste nationale Surinaamse herdenking en introduceerde daar de ‘Ethopië-theologie’: zwart zelfbewustzijn vanuit Psalm 68:32, een tekst die een positieve toekomst voorzag voor Ethiopiërs. 

Webinars ‘geroepen om vrij te zijn.’

Dit MAW-nummer is de opmaat naar de driedelige webinarserie ‘Geroepen om vrij te zijn’ voor voorgangers en theologen, op 30 oktober en 6 en 13 november. Aanmelding (gratis) is nog mogelijk. Gastspreker is de Antilliaanse theoloog Marlon Winedt; ook van hem staat een artikel in MAW, over Onesimus, de slaaf uit Paulus’ brief aan Filemon. 

Foto: Portret van Carel Paulus Rier. © Buku Bibliotheca Surinamica collectie, www.buku.nl. 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!