Hoofdinhoud

Vlaming Jean Bastiaens NBG-Lid van Verdienste

Op 24 november werd Jean Bastiaens als eerste Vlaming benoemd tot Lid van Verdienste van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Hij kreeg de oorkonde uit handen van directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is een eer en het bekent erkenning voor het werk aan de fusie van het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap’, zegt Bastiaens. Ook kreeg hij op die dag het eerste exemplaar van zijn boek ‘Bijbelwoorden van A tot Z’ overhandigd.

Bastiaens is nieuwtestamenticus en diaken van het bisdom Antwerpen. Hij zette zich uitzonderlijk lang in voor het Bijbelgenootschap. Hij werkte als vertaler mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling, was voorzitter van het Vlaams Bijbelgenootschap en na de fusie voorzitter van de Vlaamse Adviesraad.

NBG-directeur Buitenwerf: “We zijn Jean Bastiaens zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de Bijbel in het Nederlandse taalgebied en voor zijn bestuurswerk voor het Bijbelgenootschap in Vlaanderen. Het is daarom zeer passend dat juist Jean als eerste Vlaming Lid van Verdienste is geworden van onze gefuseerde vereniging Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.”

Bastiaens was ook jarenlang directeur van de Brugse Bijbeldienst en het Bijbelhuis in de West-Vlaamse abdij van Zevenkerken. Samen met zijn opvolger, Emmanuel Wybo, bouwde hij aan de toekomst van het Bijbelhuis. Zo zag in oktober 2022 het nieuwe Bijbels belevingscentrum Biblia het licht, gehuisvest in het iconische Brugse Grootseminarie.

Leiderschap

Bastiaens was betrokken bij het bijbelwerk in het Vlaamse taalgebied als bestuurslid van het toenmalige Vlaams Bijbelgenootschap (VBG). Toen het urgent en wenselijk werd om nauwer samen te werken in beide landen, toonde Bastiaens leiderschap. Hij nam het voorzitterschap op zich en leidde het VBG richting de fusie met het NBG. Deze werd in september 2021 bekrachtigd in de Brabantse Olijfberg in Antwerpen. Beide Bijbelgenootschappen werkten voortaan als één organisatie – het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap – voor beide landen. Volgens Bastiaens is de fusie ‘een goede keuze geweest. En dat geeft voldoening.’

‘Bijbelwoorden van A tot Z’

In zijn nieuwste boek ‘Bijbelwoorden van A tot Z’ geeft Bastiaens samen met Lieve Wouters, webredacteur bij Kerknet.be, uitleg over zo’n 100 termen uit de Bijbel. ‘De Bijbel is belangrijk voor onze beschaving en overal aanwezig in kunst en literatuur, maar wordt vaak niet gekend en niet begrepen’, zegt Bastiaens. ‘Neem bijvoorbeeld “haten”. Dat laten we liever weg uit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Psalm 139. Wij leggen uit hoe het bedoeld is en dat het om een Semitische manier van spreken gaat. Zo ontsluiten we de betekenis van deze en andere sleuteltermen uit de Bijbel voor lezers van nu.’ Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en in onze webshop.

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!