Klachtenprocedure

Bij klachten van leden en donateurs houdt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zich aan een klachtenprocedure. Als CBF-Erkend Goed Doel zijn we verplicht ons aan deze procedure te houden, op grond van art. 16 van het Reglement CBF-Erkenning.

Nadat de klacht bij ons is binnengekomen, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. Daarin melden we op welke wijze wij de klacht in behandeling nemen. Bij telefonische reacties proberen wij je direct adequaat te woord te staan of verbinden wij je door naar iemand die je klacht kan behandelen. Bij schriftelijke klachten (per post of per e-mail) nemen wij schriftelijk of telefonisch contact met je op. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord.

Registratie

Alle klachten die binnenkomen worden geregistreerd. Intern vindt regelmatig een evaluatie plaats van de klachten die binnengekomen zijn en hoe deze zijn verwerkt. Een keer per jaar wordt rapport uitgebracht aan de directie, waarbij er – indien daar aanleiding toe is – voorstellen worden gedaan ter verbetering van onze werkwijze.

In beroep

Heb je een klacht ingediend en ben je niet tevreden over de manier waarop het NBG de klacht heeft afgehandeld, dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het bestuur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Je kunt je klacht schriftelijk versturen naar Postbus 620, 2003 RP in Haarlem t.a.v. Het Bestuur. Of per e-mail naar  met in de omschrijving “Beroep klacht t.a.v. Bestuur”.