United Bible Societies

Het NBG maakt deel uit van de internationale netwerkorganisatie United Bible Societies (UBS). De UBS is een wereldwijd netwerk van ruim 150 lokale Bijbelgenootschappen die in 184 van de 195 landen van de wereld werkzaam zijn. Zo willen we er samen voor zorgen dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot de Bijbel.  

In 1946 was NBG een van de oprichters van UBS. De UBS is voor ons hét platform om samen projecten wereldwijd te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren. Samen kennen we de behoeften in de wereld, en weten wie wat waar doet. Zo zorgen we voor dat we geen dubbel werk doen, en dat ons werk efficiënt plaatsvindt.  

World Assembly 2023

Van 11-18 oktober hield de UBS zijn Word Assembly in Egmond aan Zee. Deze conferentie wordt elke vijf tot zeven jaar gehouden om elkaar te ontmoeten en te spreken. Het overkoepelende thema dit keer was ‘verzoening. De Bijbel bevat een boodschap die overal ter wereld, in alle culturen, verzoening kan bevorderen.

De grootste Bijbelorganisatie ter wereld

De UBS is intercultureel en interconfessioneel en werkt samen met lokale kerk(genootschappen). De Bijbelgenootschappen werken samen aan elk onderdeel van Bijbelvertalen en Bijbelverspreiden: van het in kaart brengen van de behoeften van mensen, het vertalen van de Bijbel, het drukken, het verspreiden en het hulp bieden bij het gebruik en de toepassing.  

De Bijbelgenootschappen samen zijn dan ook de grootste Bijbelorganisatie ter wereld. We zorgen ervoor dat wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen persoonlijk betrokken raken bij de Bijbel: 

  • 70% van de volledige Bijbelvertalingen ter wereld zijn gemaakt door de Bijbelgenootschappen die lid zijn van de UBS;  
  • In 2021 verspreidden de Bijbelgenootschappen bijna 170 miljoen complete Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelgedeelten. 

Samenwerkingen wereldwijd

De UBS werkt samen met alle andere grote Bijbelorganisaties die zich toeleggen op Bijbelvertalen- en verspreiden. Zo bedenkt de UBS samen met hen doelen en deelt technische oplossingen die het gezamenlijke werk vergemakkelijken. 

Powerpoint over ons werk

Met onze algemene Powerpoint krijg je inzicht in onze organisatie.

Samen met jou!

Het NBG kan deze missie uitvoeren dankzij de steun van leden en donateurs. Lees meer over ons werk en over onze projecten op onze projectenpagina.

Het NBG gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring