Hoofdinhoud

Congres United Bible Societies over ‘Verzoening’ 

De United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de ruim 150 Bijbelgenootschappen wereldwijd, houdt van 11-18 oktober 2023 zijn Word Assembly in Egmond aan Zee. ‘Het overkoepelende thema is Verzoening’, aldus UBS-directeur Dirk Gevers. ‘De Bijbel bevat een boodschap die overal ter wereld, in alle culturen, verzoening kan bevorderen.’

‘Verzoening is niet alleen in Zuid-Afrika waar ik woon en werk een belangrijk en actueel begrip, maar wereldwijd. Daarom kozen we dit als thema voor de plenaire sessies van de World Assembly. Daarnaast wordt er gesproken over zes hoofdthema’s of big conversations: Bijbelvertalen, betrokkenheid bij de Bijbel, digitalisering, continuïteit van de missie, Bijbelverspreiding, zorg voor de schepping en migratie.’ 

Noodzaak

De UBS is het platform om samen projecten wereldwijd te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren. De gezamenlijke Bijbelgenootschappen weten wat er in welk land nodig is als het om de Bijbel gaat en stemmen af wie wat waar doet. En ieder Bijbelgenootschap kent zijn eigen context het beste. Eens in de vijf tot zeven jaar ontmoeten alle Bijbelgenootschappen elkaar om de strategie te bepalen: waar moet in alles de nadruk op liggen. 

Voor de World Assembly komen zo’n 300-400 mensen naar Nederland. Met welk doel? Gevers: ‘Tijdens de coronacrisis moesten we geïsoleerd van elkaar ons werk doen, terwijl het echt nodig is om elkaar ook te ontmoeten. Het is waardevol en belangrijk om samen te zijn. Uiteraard nemen we wel maatregelen om het klimaateffect zo klein mogelijk houden. Helemaal niet vliegen is onhaalbaar, maar dat Schiphol een luchthaven is met veel verbindingen, helpt al: dat verlaagt die voetafdruk. Ook proberen we de voetafdruk zo klein mogelijk te houden door bijvoorbeeld CO2-compensatie, water in glazen kannen in plaats van plastic flesjes en dergelijke. Ook is de zorg voor de schepping een van de hoofdthema’s van gesprek. Dat laat zien hoe belangrijk het voor ons is om zorgvuldig om te gaan met Gods schepping.’ 

Onderlinge band

Gevers is dankbaar voor de solidariteit tussen de leden van de UBS. Die is opnieuw gebleken in coronatijd, toen de lockdowns sommige Bijbelgenootschappen in zwaar weer brachten. ‘Het Solidariteitsfonds van de UBS werd royaal gesteund door leden die iets konden missen. Er is gelukkig geen enkel Bijbelgenootschap omgevallen. De coronacrisis leerde ons hoe we moeten werken aan de duurzame levensvatbaarheid van ons werk. Het versterkte ons als gemeenschap. De Bijbelgenootschapen zaten in verschillende bootjes, groot en klein, maar in één en dezelfde storm.’ 

Imago van de Bijbel

De UBS organiseert de World Assembly in Nederland, een sterk geseculariseerd land. Media in geseculariseerde landen staan soms kritisch of onwetend ten opzichte van de Bijbel. Hoe zou Gevers het belang van het werk van de Bijbelgenootschappen schetsen als zo’n journalist zich meldt voor een interview? ‘Ik zou eerst erkennen dat in naam van de kerk en het christelijk geloof dingen gedaan en gezegd zijn die strijden met wat er in de Bijbel zelf staat. Wat de Bijbel zegt valt niet altijd samen met wat de kerk deed of doet. En daarna zie ik twee opties om een goed gesprek te krijgen. De ene optie is, de vraag op tafel leggen: “Hoeveel van de waarden in de samenleving vind je vanzelfsprekend?” en dan nagaan welke van deze waarden uit de Bijbel komen. De andere optie is, de vraag stellen: “Wat zijn de centrale thema’s in de Bijbel?” Genade, vergeving, liefde, vriendelijkheid. Mijn ervaring is dat daar is niemand tegen is.’ 

World Assembly en wereldproblemen

Eerst was er de coronacrisis, daarna brak in Europa een oorlog uit en dan zijn er nog allerlei andere conflicten en crises in de wereld. Gevers: ‘Ik besef elke dag dat die grote problemen onze kracht te boven gaan. Dan komt het erop aan om God te vertrouwen in en ondanks alles, en om van Jezus te leren. Anders zou het me kunnen verlammen. Wat me ook helpt is een Afrikaans spreekwoord: “Hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje”.’ 

Wat verwacht Gevers van de World Assembly?  ‘Ik hoop en bid dat de deelnemers van de conferentie naar huis gaan met nieuwe energie en frisse inspiratie vanuit de levensveranderende kracht van Gods Woord. En dat ze vastbesloten zijn om samen Gods verzoenende boodschap in de Bijbel te laten klinken in de werkelijkheid van nu. De oprichters van de UBS, kort na de verwoestende Tweede Wereldoorlog, benadrukten de kracht van de Bijbel om “de wereld te vernieuwen”. 77 jaar later geeft dat nog steeds de inspiratie voor ons werk.’ 

Wie is Dirk Gevers?

Dirk Gevers werd na zijn studie theologie predikant in de Presbyteriaanse Kerk. In 2014 werd hij directeur van het Zuid-Afrikaans Bijbelgenootschap. Momenteel woont hij met zijn echtgenote Louise, die docent Engels en Frans is, in Kaapstad. Het gezin heeft een zoon en twee dochters. Gevers heeft Engelsen, Duitsers en Franse Hugenoten onder zijn voorouders. Sinds november 2022 is Gevers directeur van de United Bible Societies, het samenwerkingsverband van de ruim 150 Bijbelgenootschappen wereldwijd.  

Interview en tekst: Peter Siebe 

Lees ook deel 1 van dit interview:

Interview

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!