De World Assembly 2023 

Eenmaal per vijf tot zeven jaar komen de ruim 150 Bijbelgenootschappen bij elkaar die samen de United Bible Societies vormen. Maar waarom gebeurt dat? En wat is dit keer het onderwerp?

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Wat is de World Assembly?

De United Bible Societies (UBS) is in 1946 begonnen – als een overkoepelende, wereldwijde vereniging van Bijbelgenootschappen; de Bijbelgenootschappen zijn de enige leden. Het doel van deze koepelvereniging is om te zorgen dat het wereldwijde werk rond de Bijbel (vertalen, verspreiden, bevorderen van gebruik van de Bijbel) goed afgestemd is. Zo kunnen we samen zoveel mogelijk impact hebben wereldwijd!

In de loop der tijd is er bij de UBS een werkorganisatie ontstaan die namens en voor alle Bijbelgenootschappen werkt. UBS zorgt voor begeleiding van vertaalprojecten wereldwijd, voor een goede afhandeling van steun van het ene Bijbelgenootschap aan het andere, voor gezamenlijke communicatie en voor representatie van de Bijbelgenootschappen bij kerken en christelijke organisaties die op wereldniveau opereren. Het lokale werk wordt altijd door de lokale Bijbelgenootschappen gedaan.

Het werk van de UBS organisatie wordt mede aangestuurd door een bestuur (Board of Trustees), en de koers van de koepel-vereniging (de ‘fellowship van Bijbelgenootschappen’) door een gekozen ledenraad (‘Fellowship Council’).

De World Assembly is het enige moment dat álle Bijbelgenootschappen samenkomen (directeur en voorzitter) en met elkaar spreken over strategische thema’s voor de komende jaren, maar natuurlijk ook samen de missie delen en ervaren, samen vieren en bidden, en samen ervaringen uitwisselen.

Hoeveel mensen komen er naar de World Assembly?

Er zijn ongeveer 150 Bijbelgenootschappen. De meeste zijn aanwezig, vaak met directeur en voorzitter. Daarnaast is UBS-staf aanwezig, is er een programma voor zo’n 25 ‘emerging leaders’ en ontvangen we ook gasten van diverse andere wereldwijde organisaties die met of voor de Bijbel werken. In totaal verwachten we tussen de 350-400 gasten.

Waarom is de World Assembly in Nederland?

Elke vijf jaar wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor de World Assembly. Natuurlijk zijn veiligheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid altijd belangrijke factoren. Ook moet het lokale Bijbelgenootschap in staat zijn de organisatie op zich te nemen. Deze keer heeft ook het aantal vliegkilometers sterk meegewogen. Omdat er relatief veel Bijbelgenootschappen zijn in Europa, waren de vlieg-, trein- of autokilometers binnen Europa te overzien als de World Assembly in Europa zou worden georganiseerd. Daar komt bij dat Schiphol directe vliegverbindingen heeft met heel veel landen in de wereld. De ligging van Nederland én de verbindingen van Schiphol maakten dat Nederland een geschikte plaats is om zo’n conferentie te organiseren.

Wat staat er op het programma van de World Assembly?

Het programma wordt door de UBS vastgesteld, niet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Maar er zijn ongeveer vier programmaonderdelen. Het eerste onderdeel gaat over zeven grote thema’s (‘big conversations’) die spelen voor de Bijbelgenootschappen. Uiteraard ‘Bijbelvertalen’, ‘Bijbelverspreiden’ en ‘Bijbelgebruik’, maar ook thema’s die direct gerelateerd zijn met de tijd waarin we leven: ‘Zorg voor de schepping’, ‘Migratie’, en ‘Digitaal Bijbelgebruik’. En voor de Bijbelgenootschappen is ook nadenken over eigen duurzame financieringsmodellen een belangrijk thema. Voor de meeste van deze thema’s is een externe spreker uitgenodigd om ons allen te inspireren en tot nadenken aan te zetten. Een van de sprekers is Dr. Samuel Lee, bekend van het Centrum voor Migratietheologie aan de VU, die zal spreken over het thema Migratie.

Het tweede onderdeel betreft de onderlinge samenwerking: hoe gaat het daarmee en hoe gaan we die optimaliseren? In een multi-culturele organisatie als UBS is het belangrijk om blijvend aandacht te geven aan goed naar elkaar luisteren, interesse tonen in elkaars context en samen te kijken naar de beste manier om het werk in lokale contexten te doen.

Het derde onderdeel is wat formeler: een evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren en een strategische vooruitblik naar de komende jaren. Vanuit de inhoudelijke input van de eerste dagen (en uiteraard vanuit meer dan een jaar digitale inspiratiesessies en vooroverleggen) formuleren we gezamenlijk een statement waarin we beleidslijnen voor de komende jaren presenteren.

Het vierde onderdeel is de ‘lokale dag’ binnen de conferentie. In ons geval brengen we op zondag een bezoek aan Amsterdam, waar we onder andere een gezamenlijke kerkdienst houden in de Westerkerk – we hebben deze (besloten) dienst ‘A celebration of the Bible’ genoemd.

Wat is het thema van de World Assembly?

De World Assembly heeft natuurlijk aandacht voor de zeven grote thema’s, maar er is ook een geestelijk thema dat de conferentie omsluit: verzoening. In de afgelopen jaren van corona, groeiende gevolgen van klimaatverandering, verhardende politieke verhoudingen overal ter wereld en oorlogen zien we dat het Bijbelse kernthema van verzoening écht past bij onze tijd. Als mensen uit verschillende landen moeten we ons met elkaar durven verzoenen – nadat we ook hebben durven uitspreken wat die verzoening in de weg kan zitten. En tegelijk laat de Bijbel ons zien dat verzoening tussen God en mens mogelijk is, altijd, dankzij het leven en sterven van Jezus Christus. In dat theologische licht, waarin menselijke verzoening een rol speelt, maar altijd als afspiegeling van Gods verzoening, willen we deze conferentie zien.

Zijn er nog speciale momenten voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap?

Het is sowieso een grote eer voor ons dat we de conferentie mogen organiseren. Het idee om samen UBS te vormen is ooit, in 1939, ontstaan in Nederland. Dit is de eerste keer sindsdien dat alle Bijbelgenootschappen in Nederland samenkomen. We zien natuurlijk ook uit naar de gezamenlijke viering op zondag, waar ook Nederlandse en Vlaamse kerkleiders voor uitgenodigd zijn. En wat ook een mooi moment wordt is de presentatie van de Migration Bible – een editie van de Bijbel met heel veel extra’s over migratie; deze Bijbel is bedoeld voor migranten én voor iedereen die in contact komt met migranten. De leesplannen, longreads en interviews zijn gemaakt door mensen uit allerlei landen, en de Bijbel is ook geschikt voor gebruik in allerlei landen. Daarom is de World Assembly een prachtige gelegenheid om deze Bijbel te presenteren!

Slotverklaring UBS World Assembly Egmond aan Zee 2023 

De United Bible Societies, de overkoepelende vereniging van Bijbelgenootschappen wereldwijd, kwam van 13 tot 17 oktober 2023 in Nederland bijeen. De Bijbelgenootschappen werken interconfessioneel en zijn gevestigd in meer dan 150 landen. 

Als Bijbelgenootschappen ervaren we dat Gods Geest ons leidt. Vanuit die ervaring onderschrijven wij de blijvende relevantie en kracht van de Bijbel. De Bijbel heeft veel te zeggen over de mondiale crises van nu, zowel op individueel als op systemisch niveau. 

De Bijbel stelt zelfzuchtige, onderdrukkende en destructieve wereldbeelden en systemen aan de kaak. God roept de mensheid via de Bijbel op om zich daarvan af te keren, en te streven naar gerechtigheid, vrede en vriendelijkheid op alle terreinen van het leven – relationeel, economisch en ecologisch. In deze World Assembly werd bijzondere aandacht besteed aan de boodschap van de Bijbel rond thema’s als mondiale ongelijkheid, klimaatverandering en migratie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel tot hoop en werkelijke transformatie leidt voor wie hem open en eerlijk tot zich neemt. Met dit doel voor ogen verbinden wij ons opnieuw aan onze missie: zorgen voor goede Bijbelvertalingen in alle talen en zorgen dat de Bijbel vervolgens ook beschikbaar is in alle vormen die nodig zijn. We werken daarbij interconfessioneel samen met alle kerken en met andere partners en doelgroepen. Wij willen relevante programma’s ontwikkelen en eraan bijdragen dat niets de toegang tot de boodschap van de Bijbel in de weg staat. De Bijbel spreekt, ook vandaag! 

17 oktober 2024, Egmond aan Zee, Nederland 

Elaine Duncan, Voorzitter United Bible Societies 
Dirk Gevers, Directeur United Bible Societies