Schenken met belastingvoordeel

Wilt u het NBG steunen met belastingvoordeel? Dan kan een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn.

Wanneer u ons voor minimaal vijf jaar financieel wilt steunen, dan betaalt de belastingdienst mee. U kunt uw schenking in het geheel van uw inkomen aftrekken als u de gift in een schriftelijke overeenkomst vastlegt. U kunt zo voordeliger geven of meer geven voor hetzelfde geld. Bij een meerjarige schenking is het Bijbelgenootschap bovendien voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun. Voor ons Bijbelwerk in binnen- en buitenland is het waardevol te weten dat wij voor langere tijd op u kunnen rekenen.

Voorwaarden voor een schenking

Voor deze vorm van schenken gelden deze voorwaarden:

  • U zegt een bepaald bedrag toe aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor minimaal vijf jaar.
  • De regeling stopt vanzelf wanneer u tijdens de looptijd van de overeenkomst zou komen te overlijden.

Rekenvoorbeeld
Stel u wilt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap jaarlijks een bedrag van 300 euro schenken en uw (verzamel)inkomen is 35.000 euro. Omdat dit bedrag lager is dan 1% van uw (verzamel)inkomen, komt u bij een eenmalige schenking niet in aanmerking voor belastingaftrek. Wanneer u de schenking voor minimaal vijf jaar vastlegt, kunt u wel gebruik maken van de belastingaftrek. U kunt zelfs 500 euro per jaar schenken. Dit kost u na belastingaftrek namelijk nog maar 290 euro!

Hoe kunt u uw gift vastleggen?

U kunt uw gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. U kunt hiervoor de volgende formulieren downloaden, digitaal invullen, ondertekenen en retourneren: formulier voor overeenkomst  (PDF) en formulier betaalwijze schenking (PDF). U kunt de formulieren ook op papier opvragen  via of telefoonnummer 023-05146 146.

Fonds op Naam

Bij het NBG bestaat ook de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten. Een Fonds op Naam is een fonds binnen het NBG gecreëerd met geld van één of meer gevers die een specifiek onderdeel van het Bijbelwerk willen ondersteunen. Uiteraard zijn we altijd bereid om mee te denken hoe we persoonlijke wensen het beste kunnen invullen.

Dhr. Aalt Vreekamp

Contact

Heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Aalt Vreekamp.
E-mail:
Telefoonnummer: 06 57 38 37 25