Webinars

Advent en kerst komen eraan. Momenten waarop voorgangers, pastores en predikanten graag Gods goede nieuws willen delen. Tegelijk ook drukke tijden met veel vieringen en vergaderingen. Het NBG wil voorgangers graag ondersteunen en inspireren in deze periode. 

We bieden daarom twee webinars aan bij enkele passages uit het Lucasevangelie, en stellen daarbij exegetische vertaalaantekeningen beschikbaar. In de webinars nemen we u mee door de bijbeltekst, lichten kernwoorden en hun betekenis toe, gaan in op de literaire en historische context van de passage, op verbanden met andere passages in het OT en NT en bieden enkele handvatten voor de preek en illustraties. Er is vervolgens ruim tijd om vragen te stellen (via de chat).  

In de vertaalaantekeningen die we u na de webinar toesturen vindt u een overzicht en uitgebreidere uitwerking van deze gegevens.  

Op maandagmorgen 13 december 10.00-11:15 uur bieden we een webinar aan over het Lied van Zacharias uit Lucas 1:67–79. In dit webinar werken we vanuit de Griekse brontekst met aandacht voor de vertaalkeuzes in de NBV21. Kennis van het Grieks is nuttig, maar niet noodzakelijk.   

Aanmelden | 13 december

 

Op dinsdagmorgen 14 december 10.00-11:15 uur bieden we een webinar aan over het Kerstevangelie uit Lucas 2:1–21. In dit webinar werken we primair vanuit de NBV21 en kijken we naar opvallende vertaalkeuzes. Kennis van het Grieks is geen vereiste. 

Aanmelden | 14 december

 

De webinars bieden een mooie kans om inspiratie op te doen voor een preek, kring of gespreksgroep en zijn een mooie manier om nader kennis te maken met de NBV21. We hopen u bij deze webinars te mogen begroeten.