Nieuws

Bijbelse inspiratie voor de zomer van 2020

We herdenken 75 jaar vrijheid, maar op vakantie gaan spreekt deze zomer niet vanzelf. Hoe vrij zijn we?

Wie wil ontdekken wat de Bijbel over vrijheid zegt, kan intekenen op het digitale zomerleesplan Vrij van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Ook zijn er zomeruitgaven voor kinderen.

Vrij is misschien niet het eerste woord waar je aan denkt bij de Bijbel’, zegt NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter, die het leesplan schreef. ‘Maar wie goed kijkt, ziet dat bevrijding er een rode draad is. Steeds laat God zien dat Hij mensen bevrijdt van onderdrukking en onrecht, maar ook van schuld en angst. De bijbelschrijvers weten wat onvrijheid betekent en zetten er iets tegenover. Bijvoorbeeld dat God het juk breekt waaronder mensen gebukt gaan “zodat ze weer met opgeheven hoofd kunnen rondlopen” (Leviticus 26:13). Tegelijkertijd, zegt de Bijbel, zijn we ook zelf verantwoordelijk: we moeten wel in vrijheid willen leven, “het stof van ons afkloppen” (Jesaja 52:2). En onze vrijheid gebruiken in liefde voor de ander.’

Opzet en meedoen

Het leesplan Vrij bevat vijftien bijbelteksten met een toelichting en een bezinningsvraag. Deels bekende teksten – zoals Jezus’ uitspraak in Johannes 8: ‘U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden’ – deels minder bekende teksten, zoals uit Jeremia 34. Daar verwijt God het volk Israël dat ze hun slaven niet vrijgelaten hebben. De nadenkvraag daarbij luidt: ‘Over wie of wat houd jij graag de controle?’
Het leesplan is vanaf vandaag te volgen via de gratis NBG-app Mijn Bijbel (zie in het menu bij Leesplannen). Wie wil kennismaken met het NBG kan het leesplan als boekje aanvragen.

Zomerdoeboek en zomerpakket

Voor kinderen is er een Zomerdoeboek met puzzels, proefjes, verhalen en vragen. Daarmee kunnen ze ontdekken hoe dicht de bijbelverhalen bij hun eigen leven liggen. Voor € 3,95 verkrijgbaar in de NBG-webshop en in de boekhandel. Verder is er een gratis Bijbel Basics zomerpakket voor ouders en kinderen. Voor ‘s zondags thuis, op vakantie of in de kerk, met acht verhalen over koning Salomo, de Prediker en Jezus. Het pakket is te downloaden via de site van kindernevendienstmethode Bijbel Basics.