Samen in de Bijbel lezen is zeer waardevol voor gezinnen. Met die overtuiging werkt het Syrisch Bijbelgenootschap al enige tijd aan de Arabische vertaling van de Samenleesbijbel. Met uw steun kan het vertaalwerk afgerond worden. Het Bijbelgenootschap wil voor het einde van 2019 de eerste Arabische Samenleesbijbels uitgedeeld in Syrië.

De Samenleesbijbel is een bijzondere bijbeluitgave, ontwikkeld door het NBG. Behalve de tekst van de Bijbel in Gewone Taal staat deze gezinsbijbel vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij voor kinderen en hun ouders.

Vertaling

In Syrië werkt het Bijbelgenootschap aan een Arabische vertaling van de Samenleesbijbel. Het verhaal van Jona is inmiddels al helemaal drukklaar. Zo kunnen ook Syrische kinderen en ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren.

De verwachting is dat de eerste vertaalde Samenleesbijbels in het najaar van 2019 beschikbaar zijn. Er worden in eerste instantie 10.000 exemplaren gedrukt, die grotendeels verspreid worden via zondagsscholen.

Gezinnen helpen

George Andrea, de directeur van het Syrisch Bijbelgenootschap, kan niet wachten tot de Arabische vertaling van de Samenleesbijbel klaar is. ‘Samen in de bijbel lezen zal gezinnen helpen in de omgang met elkaar in ons door verdriet verscheurde land.’

We kijken erg uit naar de Samenleesbijbel. Samen in de bijbel lezen is zeer waardevol voor gezinnen.George Andrea

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.