Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Met uw hulp wil het NBG de sprekers van het Kono graag helpen een volledige Bijbel in hun eigen taal te krijgen.

De sprekers van het Kono, een regionale taal in het oostelijke heuvelgebied, kunnen nu alleen het Nieuwe Testament in hun eigen taal lezen. Een groot gemis! Juist verhalen over bijvoorbeeld Abraham, Mozes en David hebben veel te bieden: met hulp van God hielden zij immers vol, ook in moeilijke tijden. Gelukkig is de vertaling van het Oude Testament in het Kono inmiddels is gestart.

 Het Kono is de enige taal die ik vloeiend beheers. Daarom is deze bijbelvertaling erg belangrijk voor mij. Bondu Jimisa

Volledige bijbelvertaling

De Kono-sprekers in Sierra Leone zien erg uit naar de volledige Bijbel in hun eigen taal. Zo ook Bondu Jimisa, een meelezer van het vertaalteam. Zij is een van de eersten die bijbelteksten in het Kono onder ogen krijgt. Ze vertelt: ‘Het Kono is de enige taal die ik vloeiend beheers. Het is ook de taal die ik spreek met mijn kinderen. Daarom is het voor mij erg belangrijk dat er een bijbelvertaling komt in mijn eigen taal. Daar werk ik als meelezer dan ook graag aan mee.’

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.