Nieuws

CBS: Vrijwilligers zijn gelukkiger

Vandaag publiceerde het CBS een rapport waaruit blijkt dat vrijwilligers gelukkiger zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Ook voor het Nederlands Bijbelgenootschap zijn veel mensen actief als vrijwilliger. En die vrijwilligers werken mee aan een prachtige missie: de Bijbel dicht bij mensen brengen. NBG-vrijwilligers staan in een lange traditie van meer dan 200 jaar, maar tegelijk ook midden in deze tijd met zijn grote uitdagingen en bijna onbegrensde mogelijkheden. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het NBG is erg blij en dankbaar dat mensen hun vrije tijd en hun talenten willen inzetten voor de missie van het NBG. Zij zijn onmisbaar voor ons werk.’

Kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers

Het vrijwilligerswerk voor het NBG wordt vanuit het hoofdkantoor begeleid door twee vrijwilligerscoördinatoren. De ene is verantwoordelijk voor de ‘kerkvrijwilligers’. Deze vrijwilligers vertegenwoordigen het NBG in hun eigen kerk en/of andere kerk(en). Hij of zij laat zien wat het NBG kan betekenen voor de kerk en zorgt ervoor dat vragen en wensen van de kerk bekend worden bij het NBG. Tweerichtingsverkeer dat vruchtbaar werkt voor de taken van de kerk én de missie van het Bijbelgenootschap!

De andere vrijwilligerscoördinator is er voor de ‘talentvrijwilligers’, mensen die het NBG met hun gaven en talenten willen dienen bij een specifieke taak. Bijvoorbeeld om namens het NBG boekhandels te bezoeken, teksten te vertalen, presentaties of gastlessen te geven, enzovoorts.

Meld u aan!

Wilt u ook meewerken aan onze missie? Wilt u het Nederlands Bijbelgenootschap vertegenwoordigen in uw kerk? Of heeft u een talent dat u wilt inzetten voor het bijbelwerk? Meld u dan snel aan via onze website.

U kunt het hele rapport van het CBS hier bekijken en downloaden.