Nieuws

De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend

‘Tof boekje! Ik heb ervan genoten!’ ‘Wat inspirerend!’ ‘Een uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte aanrader.’ Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel in de Bijlmer. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘We zijn blij met die reacties. Ze laten zien hoe actueel en inspirerend de Bijbel is als het gaat over migratie en integratie.’

Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit ‘het meest christelijke stukje Nederland’, de Bijlmer? Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf. ‘De eye-opener is voor mij de focus: de Bijbel is een boek van migranten’, schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn. Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van Naäman: de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de vergevende migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige migrant en de dienende migrant.’

Iedereen is migrant

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en kerkplanter: ‘Echt, we zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het onderweg zijn met God, die er altijd is.’ Jurjen zag rake parallellen tussen toen en nu. Bijvoorbeeld Naämans dienstmeisje: ‘juist haar gebed en oproep als migrant bracht deze hooggeplaatste man bij de profeet van Israël.’

Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: ‘Terecht schrijft Samuel Lee dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats’. De Korte hoopt dat het boek ‘bruggen slaat tussen christenen die hier geboren zijn en migrantenchristenen.’ Hij denkt aan Poolse arbeiders en Rooms-Katholieke expats, ‘vaak mensen met een diep geloof die autochtone katholieken een hart onder de riem kunnen steken.’

Kleurenrijkdom

Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils, programmadirecteur ‘Geloven in de Buurt’ las het boek in één adem uit: ‘Het is een verhaal van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen christelijke normen en waarden’ en: ‘We zijn als Leger des Heils vooral een ‘witte’ geloofsgemeenschap, terwijl we juist in aanraking komen met veel migranten (…). Onze geloofsgemeenschappen zouden veel kleurrijker kunnen/moeten zijn.’

‘Missioneren’

Predikant en oecumenisch theoloog Margriet Gosker schreef op haar site een uitgebreide recensie.  De meditatie over het dienstmeisje van Naäman is haar favoriet: ‘Met haar geloof en haar onbaatzuchtigheid inspireert ze tot op de dag van vandaag talloze migranten, die door omstandigheden worden gedwongen buiten hun eigen land te werken om geld te kunnen overmaken naar de familie. Staat Naäman, de machtige generaal, voor het rijke Westen, dat toch niet alles kan oplossen? (…)  Dit meisje missioneert zonder missionaris te zijn. Ze laat zien dat het geloof in God, in Jezus teruggegeven kan worden aan continenten die het zijn kwijtgeraakt.’

De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop.

Lees ook ‘Samuel Lee prikkelt nieuwe en oude Nederlanders’

 

Foto: Overhandiging van het eerste exemplaar door NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf aan Samuel Lee (L).