Nieuws

Digitale Bijbel wereldwijd in opmars

Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen, blijkt uit cijfers van United Bible Societies. Lag in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog onder de 200.000, in 2016 is dit aantal gestegen naar ruim 3 miljoen.

De 148 bij de UBS aangesloten bijbelgenootschappen verspreiden de Bijbel digitaal via CD’s, DVD’s, apps en online bijbelplatforms. Alle digitale bijbelvertalingen zijn opgenomen in een Digital Bible Library. Daarin is de Bijbel nu beschikbaar in 1161 verschillende talen, gesproken door 5,3 miljard mensen. De UBS werkt eraan de Bijbel in 2033 in alle gesproken talen digitaal beschikbaar te hebben.

Groei in Nederland

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet een sterke groei op zijn bijbelplatform debijbel.nl. Naast meer dan 20 vertalingen bevat deze site een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In 2016 steeg het aantal accounts op debijbel.nl van 98.000 naar 120.000. En in het eerste half jaar van 2017 groeide het aantal unieke bezoekers met bijna 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Ook de digitale NBG-leesroosters – bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen – verheugen zich in een toenemende populariteit. In de aanloop naar Kerst en Pasen brachten deze leesroosters ruim 18.000 lezers bezinning, inspiratie en verdieping.

Gedrukte bijbels

Naast de groei van digitale bijbelverspreiding, groeit ook de wereldwijde bijbelverspreiding in print. Voor het derde jaar op rij verspreidde United Bible Societies in 2016 meer dan 400 miljoen gedrukte bijbels en bijbelgedeelten. Het NBG verspreidde 280.000 bijbels en 125.000 bijbelmaterialen voor kinderen. Daarnaast werden met steun van het NBG 45.000 mensen bereikt met een luisterbijbel.