Rechte Bijbel

Groene organisaties

Hier vind je een overzicht van organisaties in Nederland die zich bezig houden met geloof & duurzaamheid.

A Rocha

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich inzet voor de zorg voor Gods schepping. De lokale A Rocha groepen in Nederland adopteren natuurgebieden en werken daar aan natuurbeheer en -onderzoek.

arocha.nl

Ecokerk 

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede is een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in de Vlaamse samenleving.

netrv.be/ecokerk

Franciscaans Milieuproject

In Stoutenburg laat een oecumenisch samengestelde groep mensen in de praktijk zien hoe je op een duurzame en natuurvriendelijke manier kunt leven. Ze worden daarbij geïnspireerd door onder meer Franciscus van Assisi en de encycliek Laudato si’ (2015) van paus Franciscus.

stoutenburg.nl

Groene Kerken

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. De GroeneKerkenactie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken.

groenekerken.nl

Kerk en Milieu – PKN

Op basis van spirituele en religieuze waarden zijn verschillende organisaties betrokken bij de duurzame zorg voor de schepping. Kerk en Milieu wil een platform zijn voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

kerkenmilieu.nl

Kerk in Actie

Kerk in Actie weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Kerk in Actie is één van de trekkers van de Groene Kerkenactie, dat kerken stimuleert en inspireert werk te maken van duurzaamheid.

kerkinactie.nl

Konferentie Nederlandse Religieuzen

De Konferentie voor Nederlandse Religieuzen (KNR) is een katholiek samenwerkingsverband van de religieuze ordes en congregaties in Nederland. De encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus (2015) zet aan om het thema duurzaamheid en mondiale rechtvaardigheid nog meer aandacht te geven.

laudato-si.nl

Leger des Heils

Het Leger des Heils is de grootste kledinginzamelaar van Nederland. Kledinginzameling is voor ons een middel om onze doelen voor sociale en groene duurzaamheid te bereiken. Zo helpen we 300 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, in onze sorteercentra of in de tweedehands kledingwinkels.

legerdesheils.nl

Micha Nederland

Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld en hun ogen niet te sluiten voor onrecht. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha (met als kerntekst Micha 6:8).

michanederland.nl

Stichting Oikos

Oikos maakt zich sterk voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Oikos zet zich in om in Nederland de omslag richting een duurzame samenleving te realiseren.

stichtingoikos.nl

Raad van Kerken

De Raad van kerken heeft een werkgroep ‘Ecologische Duurzaamheid’. Deze werkgroep zet zich in om vanuit de christelijke traditie bij te dragen aan vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling. De werkgroep stelt zich proactief op richting het publieke domein en de kerken.

raadvankerken.nl

Tear

Tear is een organisatie met een passie voor God en voor mensen. Wij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen we op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen.

tear.nl

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

De instelling van de Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping vloeit voort uit de publicatie van Paus Franciscus’ encycliek Laudato si’ (2015), geheel gewijd aan ecologie.