Hoofdinhoud

NBG is gastheer World Assembly

Paul Doth is Manager International Programme van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), en voormalig directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Samen met Rieuwerd Buitenwerf – directeur van het NBG –geeft hij vorm aan het internationale werk van het NBG. In dit interview delen zij enkele van hun perspectieven op samenwerking en op de World Assembly.

Een Nederlands-Vlaamse kijk op internationaal werk

Wat inspireert jullie in internationale samenwerking?

Rieuwerd: ‘Het is voor mij als gelovige en als mens heel verrijkend om zoveel verschillende mensen te ontmoeten – verschillende culturen, verschillende manieren om geloof te uiten. En het mooie is dat we allemaal hetzelfde doel delen: de Bijbel voor iedereen.’

Paul: ‘Er zijn momenten waarop ik echt ervaar dat wij als Bijbelgenootschappen meer impact hebben omdat we samenwerken. Als we samenwerken in projecten en inhoud en kennis delen, is het onvermijdelijk dat we meer mensen bereiken. En we hebben het mooiste werk ter wereld: mensen betrekken bij Gods Woord!’

Wat is de waarde van deel uitmaken van een wereldwijde organisatie?

Paul: ‘Tijdens werkbezoeken aan andere Bijbelgenootschappen ontmoeten we zoveel hooggekwalificeerde mensen. Overal ter wereld werken collega’s keihard om onze missie uit te voeren. Van elke ontmoeting leer ik weer nieuwe dingen!’

Rieuwerd: Als fellowship kunnen we die kwaliteit koesteren en samenbrengen, zodat we samen sterker staan. Zoals Prediker 4:9 zegt: ‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.’ (NBV21)

Paul: ‘En ik vind het nog steeds speciaal dat je binnen UBS vrienden kunt maken over de hele wereld!

Hoe zouden jullie willen samenwerken met andere Bijbelgenootschappen?

Rieuwerd: ‘Voor ons is het belangrijk om te werken op basis van gelijkheid. Bijbelgenootschappen delen de passie voor de Bijbel en delen de missie – alleen de context verschilt!’

Paul: ‘Bij de UBS moeten we vermijden om verschillen te benadrukken, bijvoorbeeld tussen grote of kleine Bijbelgenootschappen, het geven van hulp en het ontvangen van hulp… Ons gezamenlijke doel zou moeten zijn dat alle Bijbelgenootschappen zo sterk mogelijk zijn. En onze samenwerking zou moeten helpen om dat te bereiken, omdat sterke Bijbelgenootschappen de meeste impact zullen hebben!’

Rieuwerd: ‘Ik houd van het idee van “think global, act local” dat op de homepage van UBS staat. Ik ben ervan overtuigd dat Bijbelbetrokkenheid gecontextualiseerd moet worden, en dat lokale Bijbelgenootschappen het best toegerust zijn om de lokale context en de lokale behoeften te begrijpen.’

Wanneer zouden jullie de World Assembly als succesvol beschouwen?

Paul: ‘Dat is een moeilijke vraag! Er zitten zoveel kanten aan… Misschien moet ik eerst het samenkomen noemen: tijd om elkaar te ontmoeten en tijd om opnieuw verbinding te maken, en samen te vieren en te bidden, na zoveel jaar!’

Rieuwerd: ‘Natuurlijk is het een enorme kans om terug te blikken en te praten over onze impact, en vooruit te kijken en te bespreken waar onze tijd en inspanning de komende jaren het meest nodig zijn. En ik zou liegen als ik er niet aan zou toevoegen: als alle praktische zaken soepel zouden verlopen…’

Wat moet de komende jaren een aandachtspunt zijn voor de UBS?

Paul: ‘Het eerste dat in mij opkomt is duurzaamheid: Bijbelgenootschappen moeten zo sterk en veerkrachtig mogelijk worden. Ik waardeer het dat er binnen UBS steeds meer programma’s zijn, en bilaterale projecten die zich op dat aspect richten, waardoor we hopelijk allemaal toekomstbestendiger worden.’

Rieuwerd: ‘Een voor de hand liggend onderwerp is ook digitaal. Als Bijbelgenootschap hebben we de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in digitaal, en ook onze middelen gedeeld in de fellowship. Niettemin moeten we meer samenwerken en meer middelen samenbrengen om onze missie ook in de digitale wereld te vervullen. Er liggen daar prachtige kansen voor onze missie!’

Wat raakt jou persoonlijk in het internationale werk?

Paul: ‘Ik ben altijd heel blij als ik mensen ontmoet van wie het leven door de Bijbel is veranderd. Ik denk aan een grootvader in Honduras van wie de kleinzoon een familiebijbel had ontvangen en nu zijn opa aanspoort om samen met hem Gods Woord te lezen!’

Rieuwerd: ‘Het is heel bijzonder om collega’s over de hele wereld te ontmoeten en je binnen no-time als broers en zussen te voelen. De Bijbel is echt een heel bijzonder boek, dat ons allemaal verenigt!’

Wil je meer weten over de World Assembly? Ontdek het door zes vragen en antwoorden!

Interview

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!