Bijbelquiz 2022 – Downloads

Dit jaar zijn er twee Bijbelquizzen gemaakt die bij elkaar alle Bijbelboeken van Genesis tot en met Openbaring kort aan de orde stellen. Steeds met een sleuteltekst, een korte omschrijving en een meerkeuzevraag. Na de meerkeuzevragen volgt direct een dia met het juiste antwoord. Niet te snel doorklikken dus! Op de antwoordformulieren kunnen mensen aangeven of ze het goed hadden.  

Naast de twee PowerPoints (Bijbelquizzen) zijn er twee PDF-documenten die als antwoordformulier kunnen worden afgedrukt voor alle deelnemers. Zo kan iedereen zelf de score bijhouden en is de uitslag direct bekend. De quiz over het Oude Testament is vrij lang, houd dus wel de vaart erin. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om maar een deel te doen! 

Op de laatste dia’s brengen we onze uitgaven Bijbel in een jaar onder de aandacht. Fijn als je deze dia ook wilt tonen. Twee dia’s zijn toegevoegd voor kerken en groepen die een collecte voor ons werk willen houden. We zijn dankbaar voor de ondersteuning en hopen dat de quizzen leuk en leerzaam zijn.