Nieuws

Lijdensverhaal in ‘gewoan Frysk’ in Friesland verspreid

In de komende weken wordt Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens Mattéus – het lijdensverhaal van Jezus in het Fries en Nederlands - verspreid op scholen en in kerken in Friesland.

Voor de verspreiding van dit boekje zorgen het YKFE, Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Aanleiding
Aanleiding voor het uitbrengen van dit bijbelverhaal in het Fries is The Passion op 13 april in Leeuwarden. Daar zullen vrijwilligers van het NBG het boekje aan het publiek uitdelen. Het lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 was al in gewoon Nederlands beschikbaar, in de Bijbel in Gewone Taal. Nu brengen we daarnaast het lijdensverhaal in “gewoon Fries”, de taal van het hart van de Friezen. We hopen dat dit verhaal hun harten zal raken, op het Wilhelminaplein, op scholen, in kerken en thuis.

De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal. De Friese vertaling hanteert dezelfde principes en bevat korte, begrijpelijke zinnen. Leerlingen uit 3 HAVO/VWO van het Liudger College in Burgum hebben de vertaling gemaakt onder supervisie van docenten en externe deskundigen.

Particulieren
Particulieren kunnen het boekje aanvragen via . Dit kan tot en met 11 april 2017. Op=op.