Nieuws

Met Johannes toeleven naar Pasen

Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen.

Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan is als boek beschikbaar en digitaal via debijbel.nl en de app Mijn Bijbel.

Veertigdagentijd

‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’

Boek en aanmelding

Het leesplan voor de veertigdagentijd is als boek verkrijgbaar. Dat kan aangevraagd worden via bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd.

Wie intekent op het digitale leesplan, krijgt vanaf Aswoensdag 40 dagen lang – behalve op zondag – elke morgen een e-mail met een toelichting op de bijbeltekst, een nadenkvraag en een opdracht. Aanmelden kan vanaf vandaag via debijbel.nl of in de app Mijn Bijbel.