Nieuws

Micha Zondag met kinderen: ‘Delen in vrijheid’

Komende zondag, 18 oktober, is Micha Zondag. Dit jaar gaat het dan in veel kerken over ‘Delen in vrijheid’. Het kindermateriaal bij dit thema is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en te downloaden via Bijbel Basics.

Er zijn twee varianten: voor de leeftijd van 4-8 jaar en van 8-12. Het kindermateriaal is onderdeel van de kindernevendienstmethode Bijbel Basics en daar gratis te downloaden. Het materiaal gaat uit van Matteüs 25 en is te gebruiken in de kindernevendienst of voor een kindermoment in de zondagse viering. Speciaal vanwege corona is er ook een thuisopdracht, waarmee kinderen het na ‘kerktijd’ met hun ouders kunnen hebben over goed zijn voor elkaar. Jezus laat in Matteüs 25 merken hoe blij Hij is met mensen die goed voor anderen zorgen, dus die barmhartig zijn.

Barmhartigheid

Het NBG-kindermateriaal sluit ook aan bij de actie  ‘Wat deel jij?’, waar het NBG sinds de zomer aandacht voor vroeg. Het NBG wil daarmee inspireren tot barmhartigheid. Voor volwassenen zijn onder meer podcasts met Samuel Lee (over beledigingen vergeven) en Annemarthe Westerbeek (over zorgen voor de schepping) te beluisteren. Voor kinderen is er materiaal bij alle ‘werken van barmhartigheid’ beschikbaar.