Nieuws

Workshop en lezingen in ‘Maand v/d Bijbel’

Op vrijdag 24 januari gaat in Abdij van Egmond de ‘Maand van de Bijbel’ van start. Het NBG geeft een workshop bijbelvertalen. Verder is er een lezing op 28 januari in Haarlem over Jezus’ opstanding en op 30 januari in Rhenen over de Dode Zee-rollen.

De ‘Maand van de Bijbel’ begint op 24 januari met workshops rondom de Bijbel. De dag wordt afgerond met de presentatie van een essay van theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel.  De Maand van de Bijbel is een initiatief van Uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat. Het NBG is een van de meewerkende partner s.

Workshop bijbelvertalen

‘De Bijbel wil gelezen, begrepen en toegepast worden, ook in dit nieuwe decennium. Daarom doen we van harte mee met de Maand van de Bijbel,’ zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Mij persoonlijk houdt de Bijbel een spiegel voor: welke keuzes maak je in je leven, wat zou er anders kunnen en moeten? Ook is het een boek van bemoediging en hoop. God belooft een nieuwe wereld, waaraan mensen een bijdrage kunnen leveren. Dat werkt bezielend en verbindend. Het is onze missie om mensen in staat te stellen de Bijbel te ontdekken, te ervaren en door te geven. Dat begint met een goede bijbelvertaling.’

Er zijn bijbelvertalingen in diverse soorten en maten. Workshopleider dr. Jaap van Dorp, oudtestamenticus bij het NBG, betrekt de deelnemers bij de dilemma’s van bijbelvertalers. Van Dorp werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling, die naar verwachting eind dit jaar klaar zal zijn.

Programma en aanmelding

Zie voor  het programma van de startdag en voor de andere activiteiten de website. Deelname aan de startbijeenkomst is gratis; aanmelding is verplicht, via dit formulier. Wie zich aanmeldt  is vrij om de workshop bijbelvertalen bij te wonen. Daarop kan vooraf niet ingetekend worden.

Lezing Dode Zee-rollen

Over Qumran en de Bijbel houdt het NBG een lezing op 30 januari in Rhenen (Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1). De Dode-Zeerollen, gevonden in Qumran in 1948, bevatten een schat aan informatie over de oudste bijbelhandschriften en de cultuur waarin het christendom ontstond.  Bram van Putten vertelt aan de hand van beeldmateriaal over  de opgravingen bij Qumran en het belang van de rollen voor het vertalen van de Bijbel. Aanmelden via: http://pknrhenen.nl/dode-zee-rollen/.

Lezing Paulus en de opstanding

Onder deze titel geeft NBG-bijbelwetenschapper Cor Hoogerwerf een lezing op 28 januari in Haarlem (consistorie, Grote- of St.-Bavokerk, Grote Markt 22, 20-22 uur, toegang vrij, vrijwillige bijdrage gevraagd). Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15: ‘Als Christus niet is opgestaan, is uw geloof zinloos’. Wat bedoelde hij – en wat kunnen wij daarmee?