Hoofdinhoud

Conferentie United Bible Societies in Egmond aan Zee 12-18 oktober 

De United Bible Societies, het wereldwijde samenwerkingsverband van de ruim 150 Bijbelgenootschappen, houdt van 12-18 oktober zijn World Assembly in Egmond aan Zee. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) is gastheer van de circa 400 gasten uit alle werelddelen. Op 14 oktober wordt de Migration Bible gepresenteerd en op 15 oktober is er een speciale kerkdienst in de Westerkerk in Amsterdam.

De United Bible Societies (UBS) World Assembly komt eens in de vijf tot zeven jaar bijeen. De UBS is het interculturele en interconfessionele samenwerkingsverband van de lokale Bijbelgenootschappen.  

De verschillende rollen

Elk Bijbelgenootschap kent de context in zijn eigen werkgebied het beste en in UBS-verband overzien de gezamenlijke Bijbelgenootschappen in welk land een Bijbelvertaling nodig is of een project voor Bijbelverspreiding of engagement met de Bijbel. De UBS ontwikkelt, monitort en evalueert deze projecten. In Egmond aan Zee wordt teruggeblikt op de jaren vanaf de vorige World Assembly, in 2016 in Philadelphia, en de strategie bepaald voor de komende jaren.  

Thema’s, Migration Bible en viering

Het hoofdthema van de World Assembly is ‘Verzoening’. Dat wordt uitgewerkt in zeven thema’s (‘big conversations’): Bijbelvertalen, Bijbelverspreiding, Bijbelgebruik, Zorg voor de schepping, Migratie, Digitaal Bijbelgebruik en Duurzame financiering. De meeste thema’s worden ingeleid door een inspirerende spreker. Voor ‘migratie’ is dat dr. Samuel Lee, directeur van het Centrum voor Migratietheologie aan de VU en voormalig Theoloog des Vaderlands. In zijn aanwezigheid wordt een speciale Engelstalige Bijbeleditie gepresenteerd met extra aandacht voor het thema ‘migratie’: de Migration Bible. 

Op zondagmiddag wordt de veelkleurigheid van het wereldwijde Bijbelwerk en de band met de kerken gevierd in ‘A celebration of the Bible’, een (besloten) dienst in de Westerkerk. 

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!