Hoofdinhoud

NBG: Jaar met veel aandacht voor de Bijbel

2021 was voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het jaar van de NBV21, zo blijkt uit het jaarverslag. De ruime aandacht hiervoor in Nederland en Vlaanderen laat volgens het NBG zien dat de Bijbel nog steeds gezien wordt als een belangrijk boek.

Op 13 oktober werd de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw, aangeboden aan NBG-beschermheer koning Willem-Alexander. ‘Het feestelijke samenzijn [op die dag] demonstreerde hoe de Bijbel de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt en hoe relevant dit boek is voor de samenleving als geheel’, schrijven directeur Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke in het jaarverslag. ‘De positieve reacties in de media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het doel, een nieuwe Bijbelvertaling voor iedereen, met de NBV21 bereikt is.’

NBV21-campagne

In de NBV21-campagne gaf het NBG veel aandacht aan wat de Bijbel voor mensen betekent in verschillende levenssituaties. Doel daarvan was om zoveel mogelijk mensen te bereiken en ze te helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek.

De grote Vlaamse media-aandacht voor de NBV21 betekende een doorbraak. Bijna 8 miljoen Nederlandse en Vlaamse kijkers en lezers werden bereikt, vooral doordat publieksmedia als de NOS en de VRT aandacht schonken aan de komst van de NBV21.

Interne organisatie, steun achterban en bereik

In het voorjaar van 2021 gingen het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap formeel samen als één organisatie: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

De steun uit de achterban bleef ondanks corona op peil: de bijdragen afkomstig van particulieren stegen licht, van € 7,3 miljoen in 2020 naar € 7,6 miljoen in 2021.

In 2021 openden bijna 1,3 miljoen lezers de Bijbel digitaal via de Bijbelwebsite of de app Mijn Bijbel, een groei van 18% ten opzichte van 2020. Kindernevendienstmethode Bijbel Basics kreeg fors meer belangstelling: de afleveringen werden 265.500 keer gedownload (in 2020: 172.000). Het aantal bloglezers steeg van 425.000 naar 440.000.

Internationaal Bijbelwerk

De gezonde financiële positie maakte dat het NBG meer projecten steunde dan was begroot. Internationaal droeg het NBG bij aan 38 vertaalprojecten – onder meer in Gabon, Mexico en op de Antillen – en aan 32 verspreidingsprojecten, o.a.in Brazilië, Guatemala en Haïti. Vergeleken met 2020 werden er in 2021 in het buitenland meer dan dubbel zoveel Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelboekjes verspreid.

Foto: © Willem Jan de Bruin Fotografie/NBG

Nieuws

Was dit interessant of nuttig? Deel dit bericht met je netwerk!