Onderzoek Bijbelgebruik in Nederland en Vlaanderen

Een hoopvol én uitdagend verhaal

Wanneer, hoe en waarom gaat de Bijbel open, en wat voor impact heeft dat op zijn lezers? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doet in Nederland al enkele decennia periodiek onderzoek naar deze en andere vragen rond de Bijbel. In 2022 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd en ook voor het eerst in Vlaanderen. De resultaten stemmen enerzijds hoopvol, maar er ligt ook een uitdaging. Een uitdaging die het NBG graag aangaat, samen met iedereen in Nederland en Vlaanderen die de hoopvolle boodschap van de Bijbel wil uitdragen en delen.

Man heeft een opengeslagen Bijbel op schoot liggen en leest.

Bijbelgebruik gelijk gebleven sinds 2017

Nederland

Bijna een derde van de volwassen Nederlanders vindt de Bijbel een relevant boek, iets meer dan in 2017. Ruim één op de vijf Nederlanders leest er ook in. Opvallend is dat bijna de helft van de christenen de Bijbel niet of nauwelijks opendoet.

Vrouw leest uit de NBV21

Eén op vijf Vlamingen leest de Bijbel

Vlaanderen

Bijna 40% van de volwassen Vlamingen vindt de Bijbel een relevant boek en één op de vijf leest er ook in. 60% van de Vlaamse bevolking noemt zichzelf christelijk.

Nederland en Vlaanderen vergeleken

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap werkt in twee landen, die elk hun eigen verhouding tot de Bijbel hebben. Maar in beiden landen is de positieve impact van de Bijbel duidelijk: lezers ervaren de Bijbel als hoopgevend en stimulerend om zich in te zetten voor de naaste of de wereld om hen heen, en ze worden erdoor verrast en vinden antwoorden op hun vragen.