Nieuws

Onzevader in NBV op drie punten aangepast

Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zal ook het Onzevader op drie punten worden aangepast. Het doel is een verbeterde versie te maken die bij uitstek geschikt is om hardop te bidden. Het Nederlands Bijbelgenootschap publiceert vandaag de gereviseerde versie en legt deze voor aan het publiek.

‘Het taalgebruik van de traditionele versie van het Onzevader staat ver af van vandaag. Straks weet niemand meer wat we in dit gebed nu eigenlijk bidden, terwijl dit het mooiste gebed is dat we hebben. Daarom kwam de NBV in 2004 met een eigentijdse vertaling, die we nu nog iets hebben aangescherpt’, zegt Matthijs de Jong, nieuwtestamenticus en projectleider van de revisie. ‘We hebben goed gelet op de cadans in de tekst, waardoor deze versie heel geschikt is om hardop te bidden. Ook willen we kerken hiermee een nieuwe gelegenheid geven om een eigentijdse versie van het Onzevader te gaan gebruiken.’

De aanpassingen in het Onzevader vloeien voort uit de NBV-revisie waaraan momenteel wordt gewerkt. De sinds 2004 op deze vertaling binnengekomen reacties worden gebruikt om de kwaliteit verder te versterken, zodat zoveel mogelijk lezers de NBV als hun Bijbel kunnen omarmen.

Aanpassingen

De zesde bede bevat de meest opvallende verandering. Voorgesteld wordt om ‘red ons uit de greep van het kwaad’ te veranderen in ‘red ons van het Kwaad’. ‘We stellen een hoofdletter voor bij “Kwaad” om duidelijk te laten uitkomen dat het om een personificatie gaat: het kwaad als macht waartegen we bescherming zoeken’, aldus Matthijs de Jong. Zo’n hoofdletter hanteren we ook als de “Wijsheid” of het “Dodenrijk” als persoon worden aangeduid. “Kwaad” in plaats van “uit de greep van het kwaad” brengt de tekst beter in balans. Omdat dit een opvallende verandering is in een veel gebruikte bijbeltekst, leggen we deze wijziging voor aan bijbelgebruikers. Die kunnen op onze website aangeven of ze het een verbetering vinden.’

Andere wijzigingen zitten in de derde en de vijfde bede. De eerste drie beden beginnen straks alle met het werkwoord ‘laat’; nu is dat twee keer. De vijfde bede wordt ‘zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’ in plaats van ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’.

Poll

Het NBG presenteert de nieuwe tekst mét uitgebreide toelichting in het vakblad Met Andere Woorden en op debijbel.nl/nbvrevisie/onzevader. Daar kan via een poll gereageerd worden op het vertaalvoorstel voor de zesde bede.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De volledige tekst van het gereviseerde Onzevader is bijgevoegd.

Met Andere Woorden is digitaal te lezen via bijbelgenootschap.nl/maw.

Meer informatie over de NBV-revisie is te vinden op debijbel.nl/nbvrevisie.

Vragen en interviewverzoeken naar aanleiding van dit bericht kunt u voorleggen aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, psiebe@bijbelgenootschap.nl.