Slotverklaring UBS World Assembly Egmond aan Zee 2023

De United Bible Societies, de overkoepelende vereniging van Bijbelgenootschappen wereldwijd, kwam van 13 tot 17 oktober 2023 in Nederland bijeen. De Bijbelgenootschappen werken interconfessioneel en zijn gevestigd in meer dan 150 landen. 

Als Bijbelgenootschappen ervaren we dat Gods Geest ons leidt. Vanuit die ervaring onderschrijven wij de blijvende relevantie en kracht van de Bijbel. De Bijbel heeft veel te zeggen over de mondiale crises van nu, zowel op individueel als op systemisch niveau. 

De Bijbel stelt zelfzuchtige, onderdrukkende en destructieve wereldbeelden en systemen aan de kaak. God roept de mensheid via de Bijbel op om zich daarvan af te keren, en te streven naar gerechtigheid, vrede en vriendelijkheid op alle terreinen van het leven – relationeel, economisch en ecologisch. In deze World Assembly werd bijzondere aandacht besteed aan de boodschap van de Bijbel rond thema’s als mondiale ongelijkheid, klimaatverandering en migratie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel tot hoop en werkelijke transformatie leidt voor wie hem open en eerlijk tot zich neemt. Met dit doel voor ogen verbinden wij ons opnieuw aan onze missie: zorgen voor goede Bijbelvertalingen in alle talen en zorgen dat de Bijbel vervolgens ook beschikbaar is in alle vormen die nodig zijn. We werken daarbij interconfessioneel samen met alle kerken en met andere partners en doelgroepen. Wij willen relevante programma’s ontwikkelen en eraan bijdragen dat niets de toegang tot de boodschap van de Bijbel in de weg staat. De Bijbel spreekt, ook vandaag! 

17 oktober 2024, Egmond aan Zee, Nederland 

Elaine Duncan, Voorzitter United Bible Societies 
Dirk Gevers, Directeur United Bible Societies