Rechte Bijbel

Uitleg gemarkeerde teksten

In de Rechte Bijbel zijn zo’n 650 bijbelteksten over (on)recht en recht doen gemarkeerd.

Welke teksten dat zijn, heeft te maken met de vijf thema’s die in deze bijbel extra aandacht krijgen: rechtspraak, armoede, vreemdelingen, consumentisme en gender. Een wetstekst is bijvoorbeeld alleen gemarkeerd als hij naast rechtspraak ook raakt aan een de andere thema’s. Wetten die te maken hebben met de offerdienst in de tempel, of met de vraag welk voedsel toegestaan is, hebben we dus niet gemarkeerd.  Voor armoede, vreemdelingen, consumentisme en gender hebben we een simpele regel aangehouden: zegt een tekst iets over de vraag hoe God hier tegenaan kijkt, of hoe je er als mensen mee moet omgaan? Dan is hij gemarkeerd. Als een tekst alleen een situatie beschrijft, is hij meestal niet gemarkeerd.

Voor alle thema’s geldt: zie onze markeringen als een eerste begin en een uitnodiging om ze zelf, terwijl je leest, verder aan te vullen.