Nieuws

Bijbelprogramma voor Noord-Korea

Bijbels voor Noord-Korea zodra de grens open gaat. Dat is één van de belangrijkste programma’s waaraan Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, werkt. Zo’n 60% van de benodigde fondsen is inmiddels bijeen.

Dr. Ho bracht afgelopen week een werkbezoek aan het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Hij zucht bij de vraag of zijn christelijke landgenoten genoeg meeleven met hun Noord-Koreaanse geloofsgenoten. ‘Mijn vader is geboren in wat nu Noord-Korea is. Ik ben opgegroeid met zijn verhalen over de Korea-oorlog. Maar nu is ons land al meer dan 70 jaar verdeeld in Noord en Zuid. De generatie van mijn vader sterft uit. Mijn twee kinderen en hun generatiegenoten zijn er weinig mee bezig.’ Juist daarom is het programma ‘Bijbels voor Noord-Korea’ belangrijk. ‘We zijn er sinds 1990 mee bezig. We willen voorbereid zijn als de grenzen van Noord-Korea opengaan. Ook onder de 25 miljoen Noord-Koreanen hebben we een missie.’

Momenteel zijn over de grens alleen geheime contacten een optie, maar die zijn riskant en complex. In Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 christenen, waarvan tienduizenden in strafkampen gevangen zitten. Het hebben van een Bijbel is verboden. Ook al is de grens met het land nu nog dicht, het Koreaans Bijbelgenootschap zet zich actief in voor de 30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een gratis Bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in Zuid-Korea.

Secularisatie in Zuid-Korea

Het vertalen van de Bijbel in het Koreaans begon in de jaren 1880. De volledige Bijbel was klaar in 1911. Die vertaling is meermalen gereviseerd. In die tijd en daarna, tot 1945, was het land afwisselend bezet door machtige landen als Rusland, China en Japan. Traditioneel waren de Koreanen aanhangers van het confucianisme, het boeddhisme of het sjamanisme. Het christelijk geloof kwam in Korea via Presbyteriaanse en Methodistische zendelingen. Dat bracht de Koreanen niet alleen nieuwe hoop, maar bevorderde volgens Dr. Ho ook het streven naar zelfbestuur en de gelijkberechtiging van vrouwen.

Ruim 40% van de Zuid-Koreanen is christen. Maar op de vraag of die regelmatig in de Bijbel lezen, zegt Dr. Ho: ’Dat is een grote uitdaging voor ons als Koreaans Bijbelgenootschap. Sinds de eeuwwisseling neemt de secularisatie toe en de kerkgroei af. Net als in Europa zijn veel gelovigen welvarend geworden en weggedreven van hun traditionele christelijke waarden’.

Jongeren

Een tweede grote uitdaging is het bereiken van jongeren met de Bijbel. ‘De Koreaanse jongeren staan onder zware druk van competitie en stress’, aldus Dr. Ho. ‘Wij geloven dat de Bijbel net zo waardevol voor Koreanen van nu is als 140 jaar geleden. Daarom doen we er alles aan om met effectieve en creatieve manieren Gods Woord opnieuw bij het hart van de Koreaanse christenen te brengen. Voor de jeugd bijvoorbeeld doen we dat met audiovisuele middelen. Daarnaast werken we aan een nieuwe bijbelvertaling in modern Koreaans, die klaar moet zijn in 2021. Daaromheen willen we een community bouwen. Dat doen we samen met het NBG. Het NBG met z’n platform www.debijbel.nl is kampioen digitale bijbelverspreiding. Bovendien heeft het NBG allerlei materiaal ontwikkeld voor scholieren, gezinnen met kinderen en de zondagsschool. Ook dat kan heel bruikbaar zijn voor ons land.’

Vrijheid

De Bijbel is het meest waardevolle boek dat Dr. Ho kent. Hij kwam ermee in aanraking via zijn christelijke moeder, die hem stimuleerde om mee te doen in de kerk. Hij volgde een opleiding tot zendeling, maar kwam terecht bij het Koreaans Bijbelgenootschap. Daar werkt hij inmiddels zo’n 25 jaar. Diepe indruk op hem maakte een uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 2:20: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.’ Dr. Ho: ‘Toen ik jong was, was ik onzeker over mijn leven. Ik was niet overtuigd dat het goed zou komen. Maar deze uitspraak trof mijn hart en maakte me vrij.’

Interview: Peter Siebe