Pakket: Bijbelzondag

De vrijwilliger met het pakket Bijbelzondag brengt in zijn kerk de materialen en de activiteiten onder de aandacht die het NBG ontwikkelt voor de Bijbelzondag. Hij/zij stelt zich goed op de hoogte van wat het NBG te bieden heeft aan materialen en mogelijkheden, zodat ook anderen enthousiast worden om daarvan gebruik te maken.

Bij de basisactiviteiten van elke kerkvrijwilliger zit ook het promoten van een collecte voor het NBG. De Bijbelzondag is een uitgelezen kans om die activiteit vorm te geven. Belangrijk is ook om na de Bijbelzondag aan betrokkenen te vragen wat hun ervaringen zijn en die door te geven aan het NBG.

Wat is Bijbelzondag?

De Bijbelzondag wordt elk jaar gehouden op de laatste zondag van oktober. We besteden dan extra aandacht aan het feit dat wij de Bijbel hebben. Aan kerken, gemeenten en parochies vragen we om op de Bijbelzondag extra aandacht te geven aan de Bijbel en het bijbelwerk door gebed, activiteiten en financiële ondersteuning.

Bijbelzondag 2020

Bijbelzondag is dit jaar anders dan anders. Corona zet een stempel op de hele samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. En het gaat zeker de kerkdeuren niet voorbij. Wat kun je dit jaar nog doen om Bijbelzondag te vieren? Valt er eigenlijk wel iets te vieren?
Laten we niet vergeten dat de reden om de Bijbelzondag te vieren niet is veranderd. We hebben toegang tot de Bijbel en daar zijn we blij mee. En zijn nog steeds veel mensen in Nederland en wereldwijd die behoefte hebben aan de Bijbel in de breedste zin van het woord: goede betaalbare vertalingen, studiebijbels, kindermateriaal, leermiddelen, noem maar op. Ja, er valt nog steeds iets te vieren. Ook op de manier zoals we dat gewend zijn: onze dankbaarheid tonen door van onze rijkdom uit te delen.

Hoe dan?

In sommige kerken is de beperking ‘niet meer dan dertig mensen in één ruimte’ al de praktijk sinds maart van dit jaar. Voor anderen is het een forse stap terug. Feestelijke bijeenkomsten met veel mensen in een kerkzaal zullen, naar het zich laat aanzien, voorlopig niet aan de orde zijn. Toch is er nog veel mogelijk. Nu kerkdiensten vooral via (lokale) televisie of internet worden gevolgd, zijn juist middelen als een filmpje en een powerpointpresentatie goed bruikbaar. Ook een artikel plaatsen in een kerkblad of op de website is nog steeds goed mogelijk.

Steun gevraagd

Voor de voortgang van het bijbelwerk in Nederland en wereldwijd zijn giften die via de kerken bij ons binnenkomen van groot belang. Nu mensen thuis de diensten volgen, komen er bij veel kerken minder giften binnen via de reguliere collecte; mensen moeten meer moeite om bij te dragen en hebben door de crisis ook minder middelen om ruimhartig te kunnen geven. Toch hebben we als Bijbelgenootschap de vrijmoedigheid om een bijdrage te vragen. Omdat het gaat om iets wat we onszelf en anderen gunnen: het troostrijke Woord van God.
We vragen u daarom om u ook déze Bijbelzondag in te zetten voor dat doel.

Middelen

Deze middelen en mogelijkheden hebben we:

• PowerPoinpresentatie toelichting collecte
• Powerpointpresentatie NBG
Achtergrondinformatie over wat het NBG doet of hoe het NBG zichtbaar is in uw eigen gemeente.
In een online kerkdienst kunt u deze presentaties goed gebruiken. Overleg hierover met het beamteam of uw koster.
• Filmpje ter ondersteuning van de collecte (vier variaties)
De filmpjes zijn in de basis het zelfde, maar elke variant is geschikt voor een ander doel. U bepaalt zelf welke video in uw situatie het best gebruikt kan worden.
– Algemene collecte-aankondiging.
Directeur Rieuwerd Buitenwerf wijst op een fysieke collecte in uw kerk en bedankt de mensen die bijdragen.
– Idem met QR-code naar een Tikkie
Deze code kunnen de mensen in uw kerk of thuis online scannen met hun mobiele telefoon en zo een gift geven aan het Nederlands Bijbelgenootschap.
» Informatie over geven via QR-code/Tikkie
– Idem met de optie om zelf de QR code toe te voegen
Voor kerken die werken met een livestream en collecteren via een eigen QR-code. U kunt bij deze film dus uw eigen QR-code over de video heen zetten, en het geld daarna (laten) overmaken naar het Nederlands Bijbelgenootschap, ovv Bijbelzondag + naam van uw gemeente.
– Bijbelzondag promo video
Korte video van +/- 30 seconden, die gebruikt kan worden ter aankondiging in de dienst, nieuwsbrief of op social media kanalen.
• Achtergrondartikel over het waarom van Bijbelzondag
Dit artikel kunt u plaatsen in een kerkblad of op de website.

De materialen staan hiernaast overzichtelijk geordend. Daar kunt u ze ook downloaden.