Hoofdinhoud

Bijbels voor Laos

Laos is een van de armste landen ter wereld, bijna een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dit geldt ook voor veel christenen. De Bijbel biedt in de uitdagingen van hun vaak zware leven troost en ondersteuning.

15.000 mensen

Christenen in Laos wachten op een Bijbel of Bijbelgedeelte in hun eigen taal.

Voorgangers

In afgelegen gebieden worden kerkdiensten vaak geleid door gemeenteleden zelf. Er wordt gewerkt aan een studiebijbel in het Lao, zodat de voorgangers meer verdieping kunnen bieden.

5 euro

Het kost ongeveer 5 euro om een christen in Laos een Bijbel te geven in zijn of haar eigen taal.

Twee vrouwen in Laos bekijken hun nieuwe Bijbel.

‘Er circuleren een paar Bijbels in de omgeving’

Het is niet makkelijk om christen te zijn in Laos. ‘We ontmoeten nooit andere
christenen en zijn op elkaar aangewezen om bemoedigd te worden in ons geloof’, vertelt Phet Vang*, voorganger in een klein dorp. ‘En dat zonder Bijbels. Er circuleren een paar tussen kerken in de omgeving. Maar niemand in dit dorp heeft geld voor een eigen Bijbel.’
* Om veiligheidsredenen is niet zijn echte naam gebruikt

Een vrouw in Laos bidt, tussen haar gevouwen handen klemt ze haar Bijbel tegen zich aan.

De studiebijbel is een prachtig hulpmiddel

Naast de grote vraag naar gewone Bijbels en Bijbels kindermateriaal ziet het Bijbelgenootschap van Laos dat er een studiebijbel in het Laotiaans nodig is. In afgelegen gebieden worden kerkdiensten en studiegroepen nu vaak geleid door gemeenteleden zelf. Daar zijn ze over het algemeen niet voor opgeleid, en soms zijn ze zelf ook nog maar relatief kort christen. Om toch verdieping te kunnen bieden hebben deze voorgangers behoefte aan achtergrondinformatie bij de Bijbelteksten, en met name materiaal dat eenvoudig te gebruiken is.

Het project in beeld

‘Toen de dorpelingen hoorden dat de Bijbels er waren, kwamen ze meteen naar de kerk. Ze konden hun geluk niet op. Eindelijk had hun kerk voldoende Bijbels voor alle kerkgangers die zelf geen Bijbel konden betalen.’

Atsawin, medewerker Bijbelgenootschap van Laos

Een Laotiaanse vrouw heeft een kindje vast, beiden kijken ze je aan.

Geef onderdrukte christenen in Laos een eigen Bijbel.

Als er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat je gift naar een vergelijkbaar project.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!