Hoofdinhoud

Bijbels voor Noord-Afrika

In Noord-Afrika wordt gewerkt aan meerdere Bijbelvertalingen in lokale talen, zoals de Bijbel in eenvoudig Kabyle Berber voor Algerije. Sinds ongeveer dertig jaar groeit het christendom in Algerije. En de honger naar Gods Woord is groot, maar christen-zijn in Algerije is niet makkelijk.

Kerken

Kerken hebben het moeilijk in Algerije.

Minder dan 1%

In Algerije zijn officieel minder dan 1% mensen christen.

Kayle Berber

Er wordt gewerkt aan een vertaling in het Kayle Berber, een Bijbel die mensen echt kunnen begrijpen.

Boodschap van vrede

Saïd* werkt sinds enige tijd voor het Bijbelgenootschap in Algerije. ‘Voor sommige van mijn werkzaamheden kan ik vijf jaar gevangenisstraf en een enorme boete krijgen.’ Saïd kwam tot geloof toen hij toevallig een Bijbel kreeg. ‘Een vriend moest ‘m kwijt, want zijn familie wilde dat boek absoluut niet in huis hebben. Toen ik erdoorheen bladerde, werd mijn aandacht getrokken door de boodschap van vrede die Jezus preekte. Ik kon niet meer ophouden met lezen.’ 

Bijbellezen op je mobiele telefoon
Christenen in Algerije hebben het moeilijk.

Kayle Berber

Naast de verspreiding van Bijbels in het Arabisch of Frans is er in Algerije behoefte aan bijbelvertalingen in lokale talen. Zeker in de landelijke gebieden is dat vaak de enige taal die mensen spreken. Daarom werkt het Bijbelgenootschap nu aan een vertaling in eenvoudig Kabyle Berber (een soort Bijbel in Gewone Taal). Er is wel een Bijbel in het Berber, maar dat is een heel literaire vertaling. Voor veel mensen, zeker de minder geschoolde christenen, is dit een onbegrijpelijk boek.

 ‘Ik kan veel verhalen vertellen die onderstrepen hoe belangrijk zo’n bijbel voor mensen is. Maar vooral dat mensen voelen dat God ook aan hen denkt, op het moment dat ze over zijn liefde kunnen lezen in een taal die ze écht begrijpen – dat raakt me.’

Said

Christenen in Algerije

Officieel is het christendom in Algerije toegestaan. Maar in veel gevallen worden christenen wel in de gaten gehouden. De overheid heeft namelijk liever niet dat hun aantal verder toeneemt. Christen-zijn mag dan eigenlijk ook alleen binnen het kerkgebouw.

99% van de inwoners is moslim. Het christendom is een van de overige religies, maar de overheid maakt het gelovigen lastig hun geloof te belijden. In de afgelopen jaren werden op verschillende plekken kerken gesloten. Ook werd in een noordelijke provincie de religie van alle onderwijzers geregistreerd. Christenen lopen het risico beschuldigd te worden van godslastering. Deze overtreding kan bestraft worden met vijf jaar gevangenisstraf en een boete. Die kan oplopen tot 2,5 keer een gemiddelde maandsalaris, een enorm bedrag voor een land waarvan ongeveer een kwart van de inwoners amper in de basisbehoeften kan voorzien.

*Om veiligheidsredenen gebruiken we een andere naam en geen herkenbare foto’s.

Kerk in Algerije

Ondersteun jij het project Bijbels voor Noord Afrika?

Als er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat je gift naar een vergelijkbaar project.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!