Hoofdinhoud

Samenleesbijbels voor Latijns-Amerika

Veel kinderen uit arme buurten in Honduras en Costa Rica komen terecht in bendes die elkaar op leven en dood bestrijden. De lokale kerken willen mensen laten zien dat er ook een andere keuze mogelijk is. Help jij mee door de verspreiding van de Samenleesbijbel te steunen?

Sinds 2019

Met jouw steun startte dit project in 2019. De Samenleesbijbel 100 stappen werd vertaald naar het Spaans en vervolgens verspreid in Honduras.

23.000 Bijbels

Er zijn al 23.000 Samenleesbijbels uitgedeeld aan gezinnen in Honduras. Ook in Costa Rica is de verspreiding inmiddels begonnen.

5 euro

Het kost ongeveer 5 euro om een gezin in Latijns-Amerika een Samenleesbijbel te geven.

De Bijbel toont een andere toekomst

Honduras is een prachtig land in Centraal-Amerika, met mooie natuur en een tropisch klimaat. Maar helaas leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens en is er veel criminaliteit. In de wijken waar het bendegeweld het heftigst is, leggen vrijwilligers contact met gezinnen en lezen met hen de Bijbel. Midden in alle ellende geeft de Bijbel mensen moed en toont hun een andere toekomst, een weg zonder bendes en geweld.

Een wijk in Honduras waar de Samenleesbijbel wordt uitgedeeld
Jongetje in Honduras is bezig met een knutselwerkje uit de Samenleesbijbel

Bijbelse waarden en normen meegeven

De Nederlandse Albert Ypma is betrokken bij de verspreiding van de Samenleesbijbel in Honduras. ‘We hopen met name de jeugd de Bijbelse waarden en normen mee te geven. Zo leren we bijvoorbeeld uit de Bijbel onze naaste lief te hebben. In Honduras zijn de sociale voorzieningen vaak gebrekkig. Juist dat maakt die les hier zo belangrijk. En dit is een land met veel corruptie en misdaad, twee dingen die voor velen – ook jongeren – verleidelijk zijn om aan mee te doen. Bijbellezen en het goede willen doen helpt de mensen in Honduras zich daartegen te verzetten.’

‘Mijn dochter kreeg via dit project een Samenleesbijbel. Sindsdien maak ik elke avond tijd om samen met haar een verhaal te lezen. In plaats van zomaar een verhaal lezen we nu voor het slapengaan samen een Bijbelverhaal.’

Jelisa Aguilar, moeder van een vijfjarige dochter

Mensen over dit project

Fatima Romero met haar Samenleesbijbel

Fatima Romero

‘Ik zeg altijd, ongeacht de omstandigheden en de obstakels die ik moet overwinnen: ik zal steeds blijven glimlachen, want mijn geluk en de lach op mijn gezicht komen alleen van God.’​

Grootvader Miguel Angel Espinoza Gomèz

Miguel Angel Espinoza Gomèz

‘Nu komen – steeds als mijn kleinzoon komt met zijn Samenleesbijbel – al mijn kinderen en kleinkinderen langs. Dankzij deze Bijbel praten we weer met elkaar in onze familie.

Het project in beeld

De Samenleesbijbel brengt gezinnen samen rond de Bijbel

Met dank aan jouw steun startte het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in 2019 een project in Honduras: de 100 stappen Samenleesbijbel werd vertaald naar het Spaans en vervolgens verspreid onder de Hondurese bevolking. Inmiddels zijn er al 23.000 Bijbels verspreid.

Jorgé Gomez, directeur van het Hondurees Bijbelgenootschap, vertelt over het verloop van het project: ‘We bereiken zeer diverse doelgroepen, waaronder Rooms-Katholieke en protestantse kerken, en evangelische en pinkstergemeenschappen. Ongeacht hun denominatie of verdere achtergrond brengt de Samenleesbijbel Hondurese gezinnen weer samen rond de Bijbel.’

Voor grootvader Miguel Angel Espinoza Gomèz zorgde de Samenleesbijbel voor een heuse familiereünie. ‘Een van mijn kleinzonen ontving dankzij jullie zijn eerste eigen Bijbel. Hij belde me op een avond plotseling op, omdat hij vragen had bij het scheppingsverhaal. Aangezien ik de Samenleesbijbel zelf niet heb, vroeg ik hem om langs te komen. Het daagt mij uit om zelf meer in de Bijbel te lezen, zodat ik mijn kleinzoon van betere antwoorden kan voorzien. Zijn groeiende interesse in de Bijbel bracht daarbij een grote verandering binnen mijn gezin. En ook mijn andere kleinkinderen ontwikkelden een interesse in de Bijbel. Nu komen – steeds als mijn kleinzoon komt met zijn Samenleesbijbel – al mijn kinderen en kleinkinderen langs. We lezen samen, discussiëren over de bijhorende vragen en eten wat na het lezen. Dankzij deze Bijbel praten we weer met elkaar in onze familie.’

Doe een donatie

Behalve in Honduras worden er inmiddels ook Samenleesbijbels uitgedeeld in onder meer Costa Rica. Zodat – verspreid over Latijns-Amerika – duizenden kinderen samen met hun (groot)ouders in de Bijbel kunnen lezen. Helpt jij mee?

Als er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat je gift naar een vergelijkbaar project. 

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!