Samenwerking

Van kerk tot universiteit en tv-omroep. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt samen met partners in binnen- en buitenland. Een overzicht van een aantal van onze samenwerkingsverbanden.

Kerken

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een interconfessionele organisatie en werkt samen met alle kerken van Nederland. In ons bestuur en in onze ledenraad wordt die diversiteit meteen zichtbaar. Onze leden komen uit verschillende kerken en kerkelijke stromingen in Nederland.

Wetenschap

Het NBG publiceert twee keer per jaar het tijdschrift Met Andere Woorden, met bijdragen van verschillende bijbelwetenschappers en vertaaldeskundigen. Het NBG draagt verder bij aan de leerstoel van prof. dr. Lourens de Vries, die sinds 1997 hoogleraar Bijbelvertalen is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Media

Bij de Bijbel denk je al snel aan een boek. Maar bijbelverhalen kunnen op meerdere manieren tot je spreken. Het NBG zoekt daarom ook (nieuwe) vormen om bijbelverhalen te delen, bijvoorbeeld op de televisie. Tot nu toe hebben we samengewerkt met omroepen als de EO, de NCRV en de KRO-RKK. Zij maken radio- of tv-programma’s, het NBG waarborgt een verantwoorde omgang met de Bijbel.

United Bible Societies

Het NBG is aangesloten bij de United Bible Societies (UBS). Het internationale genootschap vertegenwoordigt de 155 nationale bijbelgenootschappen, die in meer dan 200 landen en gebieden werken. Met elkaar zijn we de grootste organisatie op het gebied van het vertalen, uitgeven en verspreiden van de Bijbel wereldwijd. We werken aan zo’n 500 bijbelvertalingen, die in z’n geheel de potentie hebben om vier miljard mensen te bereiken. Bijbelgenootschappen werken lokaal samen met kerken en internationale NGO’s.