Nieuws

Bijbelgenootschappen in coronatijd

Het werk van de ruim 150 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld.

Slot: De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het virus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel. ‘In deze crisis is één ding duidelijk: de bijbelgenootschappen zijn solidair  met elkaar.’

NBG en  VBG: In de ontregeling en onzekerheid brengen het Vlaams en het Nederlands Bijbelgenootschap (VBG en NBG) bijbelse inspiratie en hoop bij de mensen.

Palestina: Het Bijbelgenootschap van Palestina is heel actief om op verschillende manieren bijbelse verhalen van hoop en bemoediging te delen met kinderen in Palestijns gebied. Juist nu is dit hard nodig!

Jordanië: Het Bijbelgenootschap van Jordanië geeft trainingen voor het opstarten van zondagsscholen. Kinderen die de zondagsscholen bezoeken, krijgen een kinderbijbel.

Thailand: Het Thais Bijbelgenootschap (TBG) organiseerde een kalligrafeerwedstrijd. Ook werd het Marcusevangelie in gebarentaal uitgedeeld – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). TBG-directeur Seree Lorgunpai vertelt.

Honduras: Het Hondurees Bijbelgenootschap (HBG) blijft zich inzetten voor de jongste generatie. Met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). HBG-directeur  Jorge Gomez vertelt.

Moldavië: Het Bijbelgenootschap van Moldavië (MBG) deed mee aan een hulpprogramma voor een dorp in isolement. MBG-directeur Anatoly Kirillov vertelt hoe dat ging en wat wel en niet mogelijk is in zijn land.

Guatemala: Het Bijbelgenootschap van Guatemala (GBG) zet zich nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). GBG-directeur Saul Sosa vertelt hoe dat nu gaat.

Suriname: Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? SBG-directeur Erny van Axel vertelt.