Organisatie

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging van ruim 120.000 enthousiaste leden en 1.430 vrijwilligers. Het NBG heeft 51 werknemers en telt vijf afdelingen: Relaties & Evenementen, Vertalen & Bijbelgebruik, Marketing, Fondsenwerving & Communicatie, Financiën en Uitgeven. Daarnaast is er een hoofd buitenlandwerk.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een vereniging, georganiseerd volgens model III van de code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Ledenraad

De ledenraad bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de vier hoofddoelstellingen van het Nederlands Bijbelgenootschap. De dertig leden van de raad worden uit de leden benoemd.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad.

Bekijk de bestuursleden

Adviesraden

De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de vereniging. De commissie bestaat uit vijf leden, de penningmeester van het bestuur is de voorzitter. Het landelijk beraad is een overlegorgaan voor het vrijwilligerswerk en adviseert de directie.

Directie & managementteam

De operationele leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De vijf afdelingen worden aangestuurd door managers.

Bekijk de directie en het managementteam

Werknemers

De werknemers van het NBG doen veel werk achter de schermen, maar een aantal van hen kunt u tegenkomen – soms persoonlijk bij lezingen of presentaties, maar ook als schrijver van blogs en artikelen. De regiocoördinatoren begeleiden de vrijwilligers van het NBG en onderhouden contacten met kerken. Zij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten en acties in hun regio. De wetenschappelijk medewerkers zetten hun expertise in op diverse gebieden rond de Bijbel, bijvoorbeeld op het gebied van godsdienstpedagogiek, Oude Testament en Nieuwe Testament.

Bekijk het team regiocoördinatoren
Bekijk de wetenschappelijk medewerkers