Organisatie

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging van ruim 118.000 enthousiaste leden en 1.400 vrijwilligers. Het NBG heeft 60 werknemers en telt vier afdelingen: Vertalen & Bijbelgebruik, Communicatie & Fondsenwerving, Financiën/KCC en Uitgeven. Daarnaast is er een team buitenlandwerk.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een Erkend Goed Doel. De toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen. We zijn vanaf de oprichting in 1814 een vereniging. De doelstellingen en bestuurlijke organisatie zijn vastgelegd in de statuten.

Ledenraad

De ledenraad bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de drie hoofddoelstellingen van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad.

Bekijk de bestuursleden

Adviesraden

De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de vereniging. De commissie bestaat uit vijf leden, de penningmeester van het bestuur is de voorzitter. De vrijwilligers adviesraad is een overlegorgaan voor het vrijwilligerswerk en adviseert de directie.

Directie & managementteam

De operationele leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De afdelingen worden aangestuurd door vier managers.

Bekijk de directie en het managementteam

Werknemers

Bij het NBG werken zo’n 60 professionals, verdeeld over vier afdelingen: Communicatie & Fondsenwerving, Financiën/KCC, Uitgeven, Vertalen & Bijbelgebruik. Onze medewerkers Vertalen & Bijbelgebruik zetten hun kennis en expertise in, bijvoorbeeld op het gebied van godsdienstpedagogiek en bijbelvertalen. Het team Communicatie & Fondsenwerving onderhoudt het contact met donateurs en brengt het NBG onder de aandacht via de (social) media. Regiocoördinatoren begeleiden het vrijwilligerswerk van het NBG. Het klantencontactcentrum (KCC) is elke werkdag bereikbaar voor vragen. Team Uitgeven zorgt voor een breed aanbod van bijbels en boeken bij de Bijbel. Vanuit dit team wordt ook bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel doorontwikkeld.

Team Vertalen & Bijbelgebruik
Team Uitgeven
Relatiebeheerder Aalt Vreekamp
Relatiebeheerder Sander Stevense
Perscoördinator Peter Siebe
Regiocoördinatoren
Bekijk ook met wie we samenwerken.

CBF-erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.