Organisatie

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging van 110.000 enthousiaste leden, bijna 19.000 donateurs en honderden vrijwilligers. Bij het NBG werken ongeveer zestig medewerkers. Het NBG kent een ledenraad, bestuur en adviesraad.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een Erkend Goed Doel. De toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen. We zijn vanaf de oprichting in 1814 een vereniging. De doelstellingen en bestuurlijke organisatie zijn vastgelegd in de statuten.

Ledenraad

De ledenraad bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de drie hoofddoelstellingen van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad.

Bekijk de bestuursleden

Adviesraden

De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de vereniging. De commissie bestaat uit vijf leden, de penningmeester van het bestuur is de voorzitter. De Vlaamse adviesraad adviseert de directeur over de invulling van het werk in Vlaanderen.

Directie & managementteam

De operationele leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De afdelingen worden aangestuurd door drie managers.

Bekijk de directie en het managementteam

Werknemers

Bij het NBG werken zo’n zestig professionals, verdeeld over drie afdelingen: Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties, Bedrijfsvoering, en Ontwikkeling & Uitgeven.

Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties
De afdeling Communicatie, Fondsenwerving & Kerkrelaties verzorgt de positionering van het NBG. Daarnaast worden relaties geworven,  gekoesterd en geïnformeerd over de impact die gerealiseerd wordt. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor de (online) zichtbaarheid en media aandacht (persvoorlichter). En verschillende relatiebeheerders leggen persoonlijk contact met vrijwilligers binnen kerken, kerken zelf,  grote gevers en gevers die willen nalaten.

Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering zorgt onder andere voor de financiële administratie, maar ook voor het klantencontact.

Ontwikkeling & Uitgeven
De medewerkers van de afdeling Ontwikkeling & Uitgeven zorgen voor een breed aanbod van bijbels en boeken bij de Bijbel. Vanuit dit team wordt ook bijbelplatform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel doorontwikkeld. Ook vindt u hier onze kennis en expertise op het gebied van bijbelgebruik, godsdienstpedagogiek en bijbelvertalen.

Buitenland
Ten slotte hebben we een team International Programme dat zich bezighoudt met het contact met andere bijbelgenootschappen en met migrantenkerken.

Samenwerken
Van kerk tot universiteit en tv-omroep. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt samen met partners in binnen- en buitenland. Bekijk hier een aantal van onze samenwerkingsverbanden.

CBF-erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.