Nieuws

Het gratis boek voor de veertigdagentijd

Op 26 februari start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan nu het gratis leesplan aan: Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde.

De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan bij wat ons ten diepste beweegt. We houden ons leven tegen het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande?

Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt u dit boekje aan om die zoektocht vorm te geven aan de hand van het Matteüs-evangelie. Steeds weer slaat Jezus in dit evangelie een brug tussen het koninkrijk van de hemel en ons leven op aarde.

  • Leesrooster veertigdagentijd
  • Iedere dag een korte uitleg bij een tekst uit het Matteüs-evangelie.
  • Bezinningsvraag om de tekst met uw eigen leven te verbinden.
  • Interview met migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee.
  • Exegetisch essay waarin dieper wordt ingegaan op de manier waarop Jezus in het Matteüs-evangelie hemel en aarde met elkaar verbindt.