Nieuws

Binnenkort van start: masterclass NBV in revisie

Vanaf 11 april start een serie van 10 masterclasses over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat houdt de masterclass in, en wat is het doel van deze bijeenkomsten? Vertalers Jaap van Dorp en Matthijs de Jong, die de bijeenkomsten beurtelings zullen leiden, geven een toelichting.

Wat is het idee?

Jaap van Dorp: “Het betreft tien bijeenkomsten speciaal voor predikanten, kerkelijke werkers en anderen die beroepsmatig veel met de Bijbel bezig zijn. Tijdens zo’n masterclass is er tijd om met elkaar de diepte in te gaan. We willen de ins en outs van het revisiewerk laten zien, en lastige kwesties ook bewust aan de orde stellen.”

Zoals? Matthijs de Jong: “Neem een geval als Matteus 9:22. Jezus spreekt een vrouw aan die hem stilletjes heeft aangeraakt in de hoop zo te genezen. Jezus spreekt haar aan met ‘dochter’, thugater in het Grieks. Dan kún je zeggen: Tja, daar hebben wij in het Nederlands geen equivalent voor, dus we kiezen ervoor om het hier open te laten. Maar uit de reacties op de NBV blijkt dat die oplossing niet werkt. Daar moeten we iets mee in de revisie.”

Jaap: “Of neem Daniel 7:13, het vers dat zo bekend is omdat daar voor het eerst in de Bijbel over de bar ènaasj gesproken wordt. Letterlijk vertaald: ‘de Mensenzoon’, een woord dat in het Nieuwe Testament voorkomt als titel van Jezus.  In de NBV staat: ‘iemand die eruitzag als een mens’. Wat gebeurt daarmee in de revisie? Kan de relatie met nieuwtestamentische teksten worden hersteld?”

Hoe ziet zo’n masterclass eruit?

Matthijs: “We vertellen over de aanpak en de achtergrond van de revisie. We laten zien aan de hand van voorbeelden wat we wel en niet doen, en waarom. En we leggen natuurlijk ook kwesties voor om te bespreken. Liefst kwesties waar we zelf nog niet uit zijn. Na het ochtendgedeelte is het tijd voor de deelnemers om in groepjes zelf aan de slag te gaan.”

En als iemand een uitstekend vertaalsuggestie heeft?
Jaap: “Dat is het mooie van dit revisietraject: goede suggesties zijn welkom. We nemen ze mee en zullen ze, waar dat passend is, zeker benutten. Bovendien is er ook nog de optie voor deelnemers aan de masterclass om achteraf een bepaalde casus uit te werken, en met een onderbouwd revisievoorstel te komen.”

Wat verwachten jullie als vertalers te leren van deze bijeenkomsten?

Matthijs: “Feedback van lezers speelt een belangrijke rol in de revisie. Een vertaling kan vertaalkundig en exegetisch prima verantwoord zijn, maar de echte test is en blijft de praktijk. En dan blijkt dat keuzes die op papier goed zijn, soms toch niet goed werken. Wij willen leren van mensen die intensief werken met de NBV. Waar stuiten ze op in de praktijk, wat kan er beter. Daar kunnen we ons voordeel mee doen in het verdere werk aan de revisie.”

Aanmelden

Predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers kunnen zich hier aanmelden voor de masterclass.