Nieuws

Dag van Nationaal Gebed

Morgen, op 18 maart, vindt de Dag van Nationaal Gebed plaats. Deze dag is een initiatief van de EO, de Raad van Kerken in Nederland, de ChristenUnie, MissieNederland en Groot Nieuws Radio. Het Nederlands Bijbelgenootschap ondersteunt dit initiatief van harte.

Onzekerheid

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Niemand is immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar mensen die de Bijbel gelovig lezen, hoeven zich daar niet door te laten leiden. Ze mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie bij hen is.

Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Virtuele gebedsbeweging

Dat is wat er op deze Dag van Nationaal Gebed gaat gebeuren met zoveel mogelijk christenen in het hele land; niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media.

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid: om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur. Om 19.00 uur is er een afsluiting. Op elk van deze momenten is er een livestream vanuit de kapel van de EO. In 15 tot 30 minuten wordt het onderdeel inhoudelijk neergezet en gaat een predikant voor in gebed. Vervolgens kan iedereen tussentijds persoonlijk bidden, of bijvoorbeeld een gebed plaatsen op een centrale digitale plek en via sociale media. 

Blogs en leesplannen

Via de website nationaalgebed.nl is er nog veel meer te vinden zoals blogs en bijbelteksten. Ook leggen we op dit moment de laatste hand aan een leesplan met bemoedigende bijbelteksten. Zodra dat leesplan online staat, melden we dat hier en op debijbel.nl. Daar plaatsen we sowieso ook actuele (corona-)blogs waarbij de Bijbel open gaat.