Nieuws

Jaarverslag 2016: ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek’

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) brengen dit jaar voor het eerst samen het Jaarverslag over 2016 uit. NBG en VBG zijn in 2016 één vereniging geworden, die in twee landen het werk uitvoert.

Een belangrijk speerpunt was om meer betaalbare bijbeledities uit te gegeven. In 2016 verschenen onder andere het Nieuwe Testament in gewone taal,  een paperbackeditie van de Bijbel in Gewone Taal , Bijbel+ (een bijbel met een introductie voor beginnende bijbellezers) en het boekje Matteus in Gewone Taal.

De directies en bestuursvoorzitters van bijna alle 148 Bijbelgenootschappen kwamen bijeen in Philadelphia om de gezamenlijke missie, met alle diversiteit in uitingsvormen, te bekrachtigen. Rieuwerd Buitenwerf: ‘We zijn dankbaar dat we ook in 2016 veel vertaal- en verspreidingsprojecten in het buitenland mede mogelijk hebben gemaakt, dankzij de steun van onze leden en donateurs.’

In oktober werd het nieuws gevierd dat de Bijbel door de Nederlandse bevolking was verkozen tot ‘belangrijkste boek’. Met de publiekscampagne ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek’ werd de Bijbel  in kranten, op social media en met billboards op treinstations onder de aandacht gebracht.

‘De Bijbel gaat over ons allemaal. Vanuit dat uitgangspunt werken we in 2017 door aan onze missie om de Bijbel dichtbij te brengen’, aldus Buitenwerf, ‘want wie genoemd wordt, moet het boek ook kunnen lezen. We hopen dat onze vertalingen, betaalbare bijbels en achtergrondinformatie eraan bijdragen dat mensen ervaren dat ze genoemd en gedragen worden.’

Bekijk de online versie van het Jaarverslag 2016:.